Fortnox

Fortnox

Sveriges ledande och mest kompletta företagsplattform

Fortnox består av ett brett utbud av program och tjänster för småföretagare, föreningar samt redovisnings – och revisionsbyråer.

Sveriges ledande och mest kompletta företagsplattform

Fortnox består av ett brett utbud av program och tjänster för småföretagare, föreningar samt redovisnings – och revisionsbyråer.

Integrationen kan Föra över fakturor till Fortnox

Integrationen för över fakturor ifrån SmartDok. När man har markerat fakturautkasten som slutförda synkas dom över till Fortnox. Varje faktura kan bara föras över en gång. Drar kunderna tillbaka fakturan igenom att ta bart markeringen “slutförd” och ändrar i fakturan och sedan på nytt markerar den som slutförd kommer fakturan inte uppdateras.

Synka fakturor

 • Fakturorna synkas igenom att du markerar fakturautkasten som slutförd så att den hamnar under “arkiv” inne i SmartDok.
 • Synkningen tar upp till några minuter.
 • Fakturor behöver ha en kund i SmartDok för att synkas över till rätt kund i affärssystemet.
 • Varje faktura kan bara föras över en gång, så man kan inte dra tillbaka fakturan och uppdatera den i SmartDok.

Synka kunder

 • Lägger ni till nya kunder i SmartDok eller uppdaterar en befintlig synkas det till Fortnox.
 • Kunderna synkas baserat på kundnummer.

Synka projekt

 • Synkas likt kunderna men på projektnummer.
 • Projektet behöver ett startdatum. Det är för att vi enligt Fortnox inte får föra över ett projekt utan startdatum.

Synka artiklar till Fortnox

 • Varunummer i varuförbrukning och varuproduktion används på Fortnox-fakturan som artikelnummer. Saknas artikeln i Fortnox i samband med att vi skickar över fakturan skapas den upp med samma namn och nummer som i SmartDok. Viktigt att varunummer är unikt i SmartDok. Finns 2 st varor i varuförbrukningsregistret där båda har varunummer 1 kommer varunumret att ignoreras. Samma om varunummer används på en vara i förbrukning och på en annan vara i produktion.
 • Maskinernas internnummer används som artikelnummer.

Leverantörsfakturor

 • Leverantörsfakturor kommer in i Fortnox och kopplas till en leverantör och projek
 • Integrationen skickar fakturainformation och en kopia av fakturan (pdf) till SmartDok.
 • I SmartDok syns alla fakturor i Rapporter – Leverantörsfaktura där de är kopplade till rätt leverantör och projekt.