FULL KONTROLL PÅ BRØYTING OG STRØING

Med arbetslistor i SmartDok kan du som förare enkelt se var och hur du ska köra.

Vi har uppdaterat vår modul arbetslista med många nya funktioner som efterfrågats av våra kunder

Vår Arbetslistamodul är ett mycket populärt verktyg för att kontrollera snöröjning och arbetsrutter. Nu har det blivit ännu bättre!

Nu har vi gjort en ordentlig uppdatering för att säkerställa att det ska vara precis så enkelt och tydligt som våra kunder önskar.

Förbättringarna på Arbetslistan gällande appen är:

 • Kartvyn är tillgänglig på båda typerna av arbetslistor
 • Popup-fönster med information för varje arbetslistepunkt i kartvyn
 • Platserna i kartvyn ändrar färg från rött till grönt när de är klara
 • Man kan läsa instruktioner direkt i översiktslistan
 • Markering på de senast utförda körningarna (grön bakgrund)
 • Innehållet i listan uppdateras varje gång du har utfört en punkt (senast utförd + ev. avstånd till nästa punkt)

Förbättringar på webben är:

 • En administratör/ arbetsledare/projektadmin kan redigera datum, tid och namn på en inskickad arbetslista
 • Kunna välja datum, tid och namn när man fyller i en ny arbetslista
 • Ny kolumn för GPS och foton i rapporten Översikt insända
 • I Översikt insända kan man sortera ut underprojekten
 • I Översikt insända ska endast de arbetslistor/projekt visas, som har några registreringar
 • I Översikt insända kommer summa km, faktor och tid följa med i Excel, pdf och tabell
 • I Insända arbetslistor ska kolumntitlar för GPS och bilder bifogas
 • Sidan Kalendervisning använder hela den tillgängliga skärmhöjden
 • Förbättringar på Sänd in nya arbetslista
 • Om ett underprojekt saknar platsangivelse används platsen för projektet, för att ’Sortera på GPS’ ska fungera bättre

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete