Världsdagen för säkerhet och hälsa

Varje år den 28 april uppmärksammas Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen

Detta för att fokusera på vikten av att förebygga olyckor och sjukdomar på arbetsplatsen. Dagen instiftades av Internationella arbetsorganisationen (ILO) 2003 och har sedan dess blivit ett globalt evenemang för att öka medvetenheten och främja en säkrare och mer hälsosam arbetsmiljö för alla.

Bakgrund och statistik

Enligt ILO mister över 2 miljoner människor sitt liv varje år till följd av arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar. Det motsvarar ungefär 5 000 personer per dag. Dessutom drabbas miljontals människor av arbetsrelaterade skador och sjukdomar som kan få långvariga och betydande konsekvenser för deras livskvalitet.

Utmaningar och behov

En av de största utmaningarna för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen är bristen på medvetenhet och förebyggande åtgärder. Många arbetsgivare och anställda är inte medvetna om de risker de står inför, och det saknas ofta adekvata säkerhetsrutiner och skyddsutrustning.

Fokusområden för 2024

I år är fokus för Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen: vilka konsekvenser säkerhet och hälsa på arbetsplatsen får på grund av klimatförändringarna.

Ett högst aktuellt tema då vi alla, världen över, påverkas mer eller mindre av klimatförändringarnas konsekvenser.

Vad kan vi göra?

Det finns mycket vi kan göra för att förbättra säkerheten och hälsan på arbetsplatsen. Här är några tips:

 • Arbetsgivare:
  • Implementera effektiva säkerhetsrutiner och användning av skyddsutrustning.
  • Erbjuda utbildning i säkerhet och hälsa till alla anställda.
  • Skapa en positiv och stödjande arbetsplatskultur.
  • Var proaktiv i att identifiera och hantera risker.
 • Anställda:
  • Följ säkerhetsrutiner och använd skyddsutrustning på rätt sätt.
  • Rapportera faror och olyckor till din arbetsgivare.
  • Ta hand om din egen mentala och fysiska hälsa.
  • Var involverad i frågor om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.
 • Myndigheterna:
  • Utveckla och tillämpa strikta säkerhetsstandarder.
  • Stöd forskning och innovation inom säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.
  • Öka medvetenheten om vikten av säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

Det viktigaste vi kan göra för att säkerställa god hälsa och säkerhet på arbetsplatsen inom årets tema är att minska omfattningen av klimatförändringar, naturförluster och föroreningar i vår miljö. Det innebär att minska CO2-utsläppen, och utveckla politiska ramverk som hanterar naturen och vår miljö på ett hållbart sätt för vår säkerhet och hälsa.