timeregistrering smartdok forslag

Öppna din SmartDok-app och följ proceduren ovan. Genom att börja använda tidrapporteringsförslag kommer du få en ännu enklare vardag.

Visste du att du kan sätta upp tidrapporteringsförslag i din SmartDok-app?

SmartDok gör tidrapportering ännu enklare. I appen kan du sätta upp ett tidrapporteringsförslag som gör din digitala timlista ännu enklare att fylla i.

Tycker du det är jobbigt att behöva välja tider varje gång du ska registrera arbetstimmar? Visste du att SmartDok kan göra det jobbet enklare för dig? Genom att sätta upp ett tidrapporteringsförslag kan du förenkla rapporteringen väsentligt. Detta kan göras både via din dator och appen.

Hur sätter jag upp det?

Som illustrerat genom bilden ovan är detta en snabb process i din SmartDok-app. Starta appen och följ proceduren nedan:

 1. Gå in på din profil
 2. Klicka på ditt namn
 3. Välj tidrapporteringsförslag
 4. Välj tidsinställningarna du önskar
 5. Spara

Önskar du att göra det via din dator, gör du det på följande vis:

 1. Logga in på SmartDok
 2. Välj mina inställningar i huvudmenyn
 3. Välj tidrapporteringsförslag
 4. Välj tidsinställningarna du önskar
 5. Spara

Kan jag sätta upp tidrapporteringsförslag för alla i företaget?

Ja, detta görs dock enbart via dator av företagets administratör. Tillvägagångssättet innehåller följande steg:

 1. Logga in på SmartDok
 2. Välj firmainställningar i huvudmenyn
 3. Välj tidrapporteringsförslag
 4. Välj tidsinställningarna du önskar
 5. Spara

Vilka fördelar medför detta?

Genom att sätta upp ett förslag förenklar du tidrapporteringen, vilket resulterar i minimalt med knapptryck för att rapportera timmar.

För administrationen i företaget kommer detta medföra till fler korrekta tidrapporteringar och ännu fler nöjda medarbetare.

Lycka till!

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete