SmartDok Dokumentcenter är en app som förenklar dokumentdelning i ditt företag. Systemet är enkelt så att du och dina kollegor effektivt kan dela dokument.

På vilket sätt kommer det hjälpa dig i din vardag? Vad kan du spara där? Hur kommer du igång?

Dokumenthantering är främst projektfokuserat, där varje projekt har sina egna mappar som utgångspunkt för att dela filer med dina kollegor.

SmartDok Dokumenthantering är en app som förenklar dokumentdelning i ditt företag. Systemet är enkelt så att du och dina kollegor effektivt kan dela dokument.

Vi har skapat en användarmanual för dokumentcentret som du kan ladda ner här.

På vilket sätt kommer det hjälpa dig i din arbetsvardag?

  • Ett dokumentcenter kommer att göra det mycket lättare att lagra och dela dokument inom projekten. Det är planlösningar, procedurer, foton eller andra viktiga dokument som är relaterade till projektet. Dessa dokument kan laddas upp, delas och nås via appen eller via datorn.
  • Med dokumenthantering kan du ladda upp, organisera och dela filer internt i ditt företag. Det finns inga begränsningar för vilka typer av filer som kan överföras till dokumentcenter. Du kan organisera filerna i mappar och bestämma vem i företaget som ska ha åtkomst.
  • Har du många maskiner i företaget, vore det väl smidigt att ha alla bruksanvisningar, certifikat, licenser och liknande kopplade till varje maskin samlad på ett ställe? Med dokumentcenter kan du knyta dessa dokument till maskinerna i ditt företag, så att alla som använder maskinen har snabb åtkomst till dokumenten.

Med SmartDok Dokumenthantering kan du:

  • Enkelt få tillgång till projektdokumentation, bruksanvisningar och maskincertifikat och licenser.
  • Läsa pdf -filer och visa foton i appen
  • Ladda upp filer och foton
  • Ta foton direkt i appen
  • Ladda ner filer

Dokumentcenter stöder överföring och nedladdning av alla typer av filer, men förhandsgranskning stöds nu till en början endast av PDF och vanliga bildfiler.

Var hittar du dokumenthantering i appen?

Du hittar dokumentcentret direkt i SmartDoks huvudmeny.

När du trycker på dokumentcenter i menyn överförs du automatiskt till dokumenthantering-appen. Om du inte har installerat den navigeras du till rätt plats för att ladda ner den. Här kan du se alla dokument för företaget som du har tillgång till.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete