geofence smartdok automatisk registreringspåminnelse

Geofence-funktionen använder telefonens GPS till att bestämma användarens position i samma sekund som användaren registrerar sig in på personalliggaren.

Vi uppdaterar Geofence-funktionen med automatisk registreringspåminnelse

Tidigare i år lanserade vi Geofence, ditt digitala staket för personalliggare. Nu uppdaterar vi produkten så att du automatiskt får en registreringspåminnelse.

Geofence-funktionen ger dig som projektansvarig möjligheten att utstaka ett digitalt staket runt ett projektområde, så att inregistrering med SmartDok-appen eller SmartDok UE-appen enbart blir möjlig om användaren befinner sig innanför området.

Genom att använda geofence i SmartDok kan du i högre grad säkerställa att informationen i personalliggaren är korrekt, eftersom det inte längre går att registrera sig på projektet om användaren inte är fysiskt närvarande.

Ny funksjonalitet

Fredag den 31 maj uppdaterades geofence-funktionen med automatisk registreringspåminnelse.

Vad är skillnaden?

Användaren måste fortsatt själv komma ihåg att registrera sig in eller ut via appen, men kan göra processen enklare genom att aktivera den automatiska registreringspåminnelsen. Denna funktion kommer med hjälp av push-meddelande påminna användaren om att registrera sig i personalliggaren varje gång användaren passerar in eller ut från projektets geofence-område.

smartdok geofence

Man behöver lasta ned SmartDok app-version 4.6.0 eller senare för att kunna registrera sig in på geofence-markerade projekt, och använda automatisk registreringspåminnelse. Ovan ser du skärmbilder som visar funktionen.

Hur kommer man igång?

För att få automatisk registreringspåminnelse via din telefon måste du först och främst se till att SmartDok-appen har tillåtelse att använda platstjänster och skicka notifikationer på din telefon. Detta görs på olika sätt, beroende på telefonens märke och modell. Som oftast återfinns dessa val under inställningar.

Därefter måste du aktivera Geofence-påminnelser via användarmenyn i SmartDok-appen (tryck på användarikonen överst till höger, och därefter inställningar). Aktivera ikonen märkt Geofence-påminnelse, och tryck därefter på “Spara”.

Slutligen ska du öppna personalliggaren för det aktuella projektet i appen, och bocka av rutan “Övervaka detta projekt”. Du kan maximalt övervaka 10 olika projekt/underprojekt samtidigt. Nästa gång du passerar in eller ut från geofence-området till projektet kommer du ta emot ett push-meddelande på din telefon. Tryck på detta för att komma direkt till registreringssidan för personalliggaren.

Ytterligare information

Geofence-funktionen använder telefonens GPS till att bestämma användarens position när användaren registrerar sig på personalliggaren. GPS-precisionen i telefonen påverkas av flera faktorer, och man bör ta följande i beaktande:

  • Att man aktiverar platstjänster, och att telefonens GPS-precision är satt till “Hög” eller motsvarande i inställningar.
  • Att man aktiverar användning av platstjänster i appen (vid förstagångsanvändning)
  • Att man har fri sikt mot GPS-satelliter vid inregistrering (bör göras utomhus).

VIKTIGT: Man behöver ladda ned SmartDok-appen version 4.6.0 eller senare för att kunna registrera sig in på geofence-markerade projekt, samt använda automatisk registreringspåminnelse. Denna blev tillgänglig den 31 maj.

VIKTIGT: I SmartDoks UE-app kommer inte automatisk registreringspåminnelse finnas tillgänglig innan uppdatering 2.3.0 lanseras i augusti 2019, medan övriga geofence-funktioner finns tillgängliga i dagens uppdatering.

Sommarkampanj på ID06 personalliggare

ELEKTRONISKT SYSTEM FÖR PERSONALLIGGARE – DET ENKLA SÄTTET ATT FÖLJA LAGKRAVEN

SmartDok ID06 Personalliggare – enkelt, och smart. Registrera via smartphone, surfplatta eller regbox -välj själv vilken metod som passar er bäst

Om du ännu inte har införskaffat personalliggare, kan vi upplysa om att vi har sommarkampanj på ID06 personalliggare fram till den 30 juni. Beställer du innan dess, får du personalliggaren gratis de tre första månaderna. Vår lösning är i tillägg väldigt flexibel. Du kan även använda SmartDok-appen till att registrera dig in och ut från byggarbetsplatsen, och om du är underentreprenör eller inhyrd kan du använda vår UE-app till att göra detsamma.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete