Bergen Bydrift har betjent innbyggerne i Bergen i over 160 år.

Smarttelefonen och läsplattan har blivit en del av vardagen i bygg- och anläggningsbranschen.
Här ser vi Bergen Bydrift följa upp ett projekt via en app.

Bergen Bydrift har hjälpt invånarna i Bergen i över 160 år

Det startade år 1855 med vattenverket för att säkra en bättre hälsa åt invånarna i Bergen. Även idag, mer än 160 år senare, är hälsa, miljö och säkerhet (HMS) Bergen Bydrifts huvudprioritet.

Mycket har utvecklats på 160 år i anläggningsbranschen, men vissa saker är fortsatt de samma. Att hjälpa Bergens invånare har i alla dessa år varit det viktigaste för Bergen Bydrift. Under åren har företaget både varit pådrivare och vittne till den teknologiska utvecklingen av anläggningsbranschen.

– Huvudaktiviteten den gången var etablering av vattenverket. Innan detta var det många dåliga brunnar i Bergen. Väldigt många av dessa var förorenade och föranledde till sjukdomar. Således blev behovet för rent vatten prioriterat. Idag är det nog mer underhåll och rehabilitering än på den tiden. Människors behov har ändrat sig med tanke på befolkningsökningen samt kraven från industri och näringsliv, säger projektchef i Bergen Bydrift, Trond Hjelmeland.

Den tekniska utvecklingen

Bergen Bydrift har följt med i den tekniska utvecklingen i branschen genom alla år, från manuellt arbete till att gå över till användning av maskiner.

– De första maskinerna bestod av kätting och linor. Detta var innan hydrauliken kom och tog över helt. De första hydraulik-maskinerna tror jag vi tog i bruk på tidigt sextiotal, säger Trond.

– Den största skillnaden på Bergen Bydrift i dag mot förr i tiden ligger i teknologin. I dag är kraven på kvalitet, dokumentation och ledning helt annorlunda.

Med stränga krav på kvalitet och dokumentering har anläggningsbranschen blivit tvungen att utveckla bra verktyg för att kunna efterleva dessa punkter. Kvalitetssystem, KMA-system, ekonomisystem, timlistor och andra verktyg är idag en del av vardagen till varje företag i anläggningsbranschen. Bergen Bydrift har valt att lösa många av dessa uppgifter via dokumentationssystemet SmartDok.

Bergen Bydrift

Bergen Bydrift i gamla dagar med linmaskiner. Foto: Bergen Byarkiv. Arkivet efter Vatten- och kloakväsendet Bergen kommun. Katalogsignatur: BBA-A-1673/Xa1 foto 2-2.

HMS-rapporter via mobil

Genom att börja använda ett digitalt verktyg som SmartDok har inte bara företaget mött kraven, utan också förenklat vardagen för anställda och ledning.

– Jag kan ta fram KMA-modulen i SmartDok. Där har vi bland annat skapat KMA-rapporter i digitala formulär. Denna formulärmodul är väldigt nyttig för oss.

– Vi har alltså digitaliserat alla formulär som tidigare har varit naturligt att sköta med papper och penna. Allt hanteras nu via en app (SmartDok) på mobiltelefonen och datorn. Bilddokumentation från projekt blir även kanaliserad genom denna modul, avslöjar Hjelmeland.

Om det registrerades KMA-avvikelse för över 100 år sedan är väl osäkert, och även för 30 år sedan hade ett digitalt avvikelsesystem varit otänkbart, i alla fall ett som kan hanteras via mobiltelefonen på plats.

Grunden för de norska arbetarskyddslagarna blev lagd 1892 med lag om tillsyn för arbete i fabriker. Syftet med anskaffandet av arbetarskyddslagar var att förebygga olyckor och fara för hälsan i fabriker och annan industri. IT-Systemen som kunde hantera avvikelser kom inte förrän 100 år senare.

En sak är säker; Bergen Bydrift är i dag i framkant av denna utveckling.

Från övervakare till SmartDok

Förr i tiden blev arbetarnas timmar registrerade av övervakaren. Detta var långt innan manuella timlistor infördes i branschen. Många gick sedan över till kalkylark och excel, innan de tog steget och skaffade sig en app på mobiltelefonen.

– Vi började inte använda digital timregistrering förrän år 2014, så här var vi nog något sent ute med att ta i bruk ett teknologiskt hjälpmedel. Det med att föra timmar på telefonen går väldigt bra. SmartDok är intuitivt och enkelt att använda. Det kräver minimalt med upplärning, säger Hjemleland.

– Samtidigt ger det bra precision. Det är enkelt att ta ut rapporter m.m. Utöver det har även arbetslistorna i systemet sparat oss mycket tid på fakturering. Möjligheten för att tillpassa denna modul till egna behov är bra.

1855 vs 2017

Vilka hade utfört ett jobb bäst? Bergen Bydrift anno 1955 eller 2017?

– Det är klart att jobbet hade blivit utfört bäst i dag. I dag finns det krav på kvalitet, professionellt utförande och vi har teknologi som gör oss överlägsna nu jämfört med då. De jobbade nog hårdare och mer på den tiden, men hade nog inte som mål att det de producerade skulle vara i 100 år, säger Hjelmeland till slut.

Här fixar Bergen Bydrift asfalten runt ett brunnslock utanför Bergen.

Se hur SmartDok kan göra ditt vardagliga arbete smartare