Svenska Solskyddsförbundet har ingått ett partneravtal med SmartDok i syfte att skapa en standard för digital dokumentation i branschen

Svenska Solskyddsförbundet har tillsammans med SmartDok tagit fram ett standardformulär som är tänkt att kvalitetssäkra god dokumentation genom hela leveransen ute hos kund.

Alla kunder som verkar inom solskyddsbranschen får nu ta del av denna standard. Detta i syfte att skapa en standard för bättre digital dokumentation i hela branschen. 

– Branschen har efterfrågat hjälp kring lämpliga digitala verktyg för dokumentation ute på fältet. Vi kikade på ett antal olika system innan valet föll på SmartDok. Verktygen gör i grunden samma sak, men den stora skillnaden var SmartDoks snabba och personliga support.
Mattias Klasson, Ordförande i Svenska solskyddsförbundet

Svenska solskyddsförbundet

Den stora skillnaden var SmartDoks snabba och personliga support, säger Mattias Klasson, Ordförande i Svenska solskyddsförbundet.

– Det känns jättekul att Svenska Solskyddsförbundet väljer SmartDok som leverantör i syfte att skapa en standard för digital dokumentation i solskyddsbranschen. De har skapat en enkel men ändå komplett formulärmall för dokumentation som kommer bli enkel att ta sig an.
Adam Landfors, VD för SmartDok AB

Som medlem i Svenska Solskyddsförbundet erbjuder vi 20% rabatt på SmartDok under första året som ny kund. Här finner ni mer information om Svenska Solskyddsförbundet och goda skäl till att ansöka om medlemskap hos dom.

Ta kontakt med oss för mer information eller boka en demo.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete