LEAN och SmartDok som hjälpverktyg

Skyddsombud Jon Helge Ryeng använder SmartDok till tidrapportering och avvikelser i vardagen.
Snickaren Andre Hansen (vit hjälm) för timmar varje dag under arbetet med studentboendena.

Econor har använt LEAN och SmartDok som hjälpverktyg under byggandet av Studentboenden i Smörbukklia

Byggetapp 1 är färdig och två fina byggnader med studentboenden står färdiga och är redan tagna i bruk av studenter i Tromsö. Econor är gott i gång med byggetapp 2 av studentboenden.

– Utan att kommentera för byggherren kan vi väl säga att ett gott genomförande av byggetapp 1, resulterade i att vi fick byggetapp 2. Och vi hoppas naturligtvis att byggherren och användarna blir nöjda med denna etapp också, säger HMS-HR-KS-ansvarige, Arne Munkvold hos Econor.

Uppdragsgivare för projektet är Norges Arktiska Studentorganisation.

Med LEAN som hjälpmedel

Att ha tidsplaner som är enkla och förståeliga, och inte minst lättillgängliga har varit viktigt för genomförandet av projektet. LEAN har gjort denna uppgift enklare både för projektansvariga och hantverkare.

– Detta projekt styrs efter en ledningsmodell som kallas LEAN, och vår erfarenhet är att det har fungerat mycket bra. Tidsplaner är utbytta mot tidsdiagram och färger som gör att det är mycket enklare för de som står i står i produktion att se var de är, hur lång tid de är, hur lång tid de har på sig, vilka hantverkare som har varit där tidigare och vem som ska in efter, berättar han.

Med många identiska våningar att bygga är det många återkommande byggmoment på samtliga våningar, vilket har satt fokus på hantering av upprepade arbetsuppgifter högt.

– Det med att kunna planera och genomföra med LEAN gör den enskilde arbetaren mer aktiv i arbetsuppgifterna som ska göras, alla vet hur mycket tid de har på sig och de måste vara gott förberedda för att kunna hålla tidsplanen till övriga hantverkare. Vi upplever att arbetarna använder tidsplanen i större grad än traditionella tidsplaner. Varje aktör har fått sin genomgående färg.

HMS-HR-KS-ansvarig i ECONOR, Arne Munkvold

HMS-HR-KS-ansvarig i ECONOR, Arne Munkvold framför studentboendena företaget bygger i Tromsö.

SmartDok förenklar projektarbetet

Att vara KMA-ansvarig innebär många uppgifter runt ett byggprojekt. Uppgifterna kan vara uppföljning av medarbetare och lärlingar, information, riskvärderingar, etablera HMS-dokumentation, säkerhetsinspektioner, kvalitetsuppföljning, checklista, osv.

En viktig del av dessa uppgifter i Econor hanteras genom en smarttelefon och appen SmartDok.

– Smartdok använder vi givetvis till tidrapportering och rapporter om oönskade händelser. I tillägg använder vi SmartDok till checklistor, säger Arne.

Arne är helt övertygad om att SmartDok förenklar hans vardag som KMA-ansvarig.

– Vardagen blir enklare först och främst genom attestering direkt på projekt, registrering av timmar i realtid som kan attesteras, och inte minst genom specificering av arbete i tillfälle att det utförs för byggherrens räkning. Det hjälper oss också med att specificera en aktivitet, avslöjar han.

– För min egen del har jag en administrativ roll och ser genom SmartDok till att allt som ska vara med i den aktuella löneperioden blir med. Så överförs timmarna till lönekontoret, säger Arne.

ISO-certifierad

Econor har i dag 93 anställda och har främst uppdrag i Tromsö, där de har flera pågående projekt just nu. I tillägg har företaget fått ett kontrakt på Finnsnes.

– Vi ska vara den föredragna entreprenören, vilket förpliktigar i förhållande till att leverera det som vi kommit överens om, att dialogen är god med byggherre, leverantörer och andra entreprenörer vi har med oss.

Kvalitet och miljö har också blivit en viktig del av vardagen.

– För att kunna leverera god kvalitet har vi blivit ISO-certifierade i kvalitet- och miljöledning, som är standarden 9001/2015 och 14001/2015. För att genomföra projekten har vi duktiga lärlingar,hjälp-hantverkare, fackarbetare och projektansvariga som bidrar till framsteg och lösningar på alla nivåer i organisationen.

Byggetapp 2 är väl igång, och då vi besökte bygget i januari, hade modulerna med rummen kommit på plats.

– Den största utmaningen är att utnyttja tiden medan elementmontage pågår till arbete som kan göras innan taket kommer på – och vi får ett tätt bygge. Nu har vi haft väldigt tur med vädret i höst och monterat hela bygget – nästan utan regn, förklarar Arne.

Vi önskar Econor fortsatt lycka till med byggandet av studentboendena, och räknar med att studenterna kommer till att stortrivas i deras nya boenden.

Beskrivning av projektet: Studentboenden till 302 studenter som ska färdigställas under 2017. Econor med samarbetspartners bygger studentboenden i betong och massivt trä.

Se hur SmartDok kan göra ditt vardagliga arbete smartare