Lotta Jansson i Solliden Entreprenad, har mer fått mer tid till personal, bokföring och inte minst mer fritid efter att ha börjat använda SmartDok.

Lotta Jansson är en tuff dam som ansvarar för administration, löner, bokföring och ser till att killarna gör det de ska.

Solliden Entreprenad sparar tid och fakturerar effektivt med SmartDok

Lotta Jansson i Solliden Entreprenad, har mer fått mer tid till personal, bokföring och inte minst mer fritid efter att ha börjat använda SmartDok.

– Utan SmartDok har jag lagt ex antal timmar på att jaga in tider från våra killar. Det slipper jag med SmartDok, säger Lotta.

Då Solliden Entreprenad jobbar med stora entreprenader inom krossning och schaktning, är det även oerhört viktigt att få in alla timmar i tid och på så vis kunna fakturera i tid.

– Före SmartDok fick jag vänta flera veckor innan jag kunde fakturera, då jag ständigt var tvungen att jaga tiden. Konstant jagande. Och det räcker inte med tio timmar i månaden som jag lade ned på det, berättar Lotta.

Lotta insåg till slut att det inte kunde fortsätta på det viset, och att hjälp utifrån var nödvändigt.

– Den absoluta största skillnaden mot tidigare är jag sparar oerhört mycket tid.

Så du har sparat drygt 10 timmar per månad på att använda SmartDok?

– Nej, det räcker inte. Jag har sparat betydligt mer än så!

“Mångkonstnärer” på samtliga plan

Sollidens kärnverksamhet är just nu krossning. Men de utför även andra typer av markarbeten såsom schaktning och sprängning.

– Eftersom vi har så pass bred verksamhet är vi beroende av att våra anställda behärskar flera olika typer av maskiner. En grävmaskinist ska samtidigt kunna vara en hjullastarförare och även kunna sitta i en bandschaktare. Jag brukar kalla dem “mångkonstnärer”, förklarar Lotta.

Lottas funktion i organisationen inkluderar administration, löner, bokföring och se till att killarna gör det de ska.

– Sedan ansvarar jag även för företagshälsovården för våra killar, och ser till att de går på det, för det är ett krav.

– De yngre killarna har alltid med sig telefonen, så det har varit optimalt för dem att enkelt kunna registrera timmar i SmartDok. Dessutom sparar jag personligen oerhört mycket tid, då jag slipper att skriva in timmar på datorn från papperslappar. Jag får helt enkelt mer tid att göra det jag egentligen ska göra i organisationen.

Solliden Entreprenad

De anställda hos Solliden Entreprenad arbetar mer effektivt med ett digitalt hjälpmedel.

Väldigt lätthanterligt

Ni har haft SmartDok i drygt sex år. Vad skulle du säga har varit de största fördelarna på både kort och lång sikt?

– Framförallt tiden, men sedan är det även extremt fördelaktigt att man kan fota från det att man tar första grävtaget till det man börjar lägga rör, och gör bädden inför rörläggningen.

– Att man hela tiden, steg för steg, fotar hur det ser ut så att kunden inte kan säga efteråt att “Det här har ni inte lagt i, eller det här materialet är inte det vi har beställt”.

– Kort och gott att det finns dokumentation på allting, dels foton och dels skriftlig dokumentation, säger Lotta.

– Sedan gillar killarna verkligen systemet. De tycker att det är väldigt lätthanterligt. Jag hotade en gång med att säga “vi kanske ska ta bort SmartDok”, men då blev det ramaskri hos killarna som svarade med “Nej, det kan ni inte göra, det är ju det bästa som hänt!”

– Så att det är ju ett gott betyg. Och det tycker jag själv också, det är otroligt enkelt.

Solliden Entreprenad

Lotta och SmartDoks vd Steffen Nerdal testar tillsammans signaturfunktionen i SmartDok. Lotta tvekar aldrig över att börja använda ny teknologi.

En lång resa med många roliga projekt

Kan du berätta om Sollidens resa, från det att ni startade till där ni är idag?

– Håkan, min man, har haft företaget i olika konstellationer sedan han var 16 år, från handelsbolag till aktiebolag. Vi startade upp som Solliden Maskin, men jag vill helst fokusera på Solliden Entreprenad, för det är där vi är idag.

– Det har varit en lång resa med många roliga projekt. Bland annat har vi haft Västra Vägen och Karlshöjden där vi både har krossat och gjort gata.

– Vi blev Solliden Entreprenad AB år 2014 har sedan två, tre år tillbaka lagt oerhört mycket tid på Karlshöjden, där vi jobbat med gatuläggning. Så det är primärt stora projekt som vi jobbat med.

– Även Västra Vägen var ett jättestort projekt, som är genomfartslinjen i Norrtälje. Och det projektet har varit jätteroligt, eftersom det underlättar väldigt mycket för alla som bor i Norrtälje. Tidigare fick man åka rakt igenom Norrtälje, och det var alltid köer. Så Västra Vägen-projektet har verkligen gjort skillnad, berättar Lotta.

Så för att summera, vad är resultatet av SmartDok-användandet för företaget?

– Jag kan lägga tid på det jag ska göra. Och det har medfört att jag kan lägga mer tid på personalen, på bokföringen och jag får även mer tid på kvällarna.

– För mig är SmartDok fantastiskt, faktiskt. Och frågar ni våra killar, så kommer ni få samma svar.

Det har varit en lång resa med många roliga projekt. Bland annat har vi haft Västra Vägen och Karlshöjden där Solliden både har krossat och gjort gata.

Se hur SmartDok kan göra ditt vardagliga arbete smartare