4000 meter med stålkjernepeler skal ned i det harde underlaget for å lage fundamentet for det nye sykehuset

Arbetsledare Jarle Hundershagen och hans team är väl i gång med grundläggningen i Hammerfest.

4000 meter med stålkärnepålar ska ned i det hårda underlaget för att skapa grunden till det nya sjukhuset

2025 ska det nya sjukhuset i Hammerfest stå färdigt. Sør-Norsk Boring är en av många underentreprenörer som redan är i gång med att säkerställa ett framgångsrikt projekt.

– Det är inte ofta vi har uppdrag så långt norr ut. Så detta är ett väldigt spännande projekt för oss, säger arbetsledare Jarle Hundershagen.

– Vi har hört att höststormarna kan bli våldsamma. Men vi är väl förberedda, och ser fram emot fortsättningen.

Sør-Norsk Boring är bland de första underentreprenörerna som jobbar på tomten och ska vara här långt in på senhösten. Consto AS är huvudentreprenör.

– Vi har satt upp 31 skift och har mobiliserat 2 borriggar, kompressorer och grävmaskiner för att utföra jobbet. Merparten av utrustningen och materialet transporteras med båt, men även bilvägen, förklarar Hundershagen.

Sør-Norsk Boring är i gång med att sätta ned stålkärnepålar i marken.

4000 meter med stålkärnepålar

Sjukhusbygget blir fyra våningar högt och 33 162,6 kvadratmeter stort. Kommunen och universitetet ska tillsammans ha 7 000 m2 av dem. Som jämförelse är dagens sjukhus 23 000 kvadratmeter.

För att sjukhuset ska stå på stadigt underlag är det viktigt att grundläggningen görs av erfarna anläggare.

– Vi ska lägga grunden för hela tomten här. Det innebär runt 4000 meter med stålkärnepålar, förklarar Jarle.

En förhållandevis stor uppgift – även för de som sätter pålar dagligen.

– Det här är ett givande uppdrag, med en del utmaningar då grunden består av mycket grov sten och hårt fjäll.

– Vi har stor erfarenhet av den här typen av jobb. Med vår teknologi och kompetenta medarbetare, har vi kapacitet att utföra alla typer av uppgifter i olika massor och terräng, utvecklar han.

Grundstenen slogs ned av hälso– och omsorgsministern Bent Høie måndagen den 8 juni 2020. Stenen kommer ligga nedslagen i golvet i foajén på det nya sjukhuset. Sjukhuset är planerat för 89 sängar, 35 specialistrum och 7 rum för röntgen och radiologi.

4 000 meter med pelare ska ned i jorden under det nya sjukhuset.

Sparar tid och jobbar mer effektivt

Företaget startades 1990 (AB 1991) med en grävmaskin och en lastbil. I dag har de 13 anställda, åtta grävmaskiner, tre hjullastare, en dumpare, en vals + andra maskiner.

Med en sådan ökning har det också varit nödvändigt med ett system för att kunna rapportera och ta pulsen på projekten. GraveTjenesten AS digitaliserade sig 2011 och började då använda SmartDok.

– Vi registrerar i dag arbetstimmar, maskintimmar och service, transportlistor och bilddokumentation i SmartDok. I tillägg har vi också en maskinöversikt i systemet.

Men tror du företaget jobbar mer effektivt med hjälp av ett sådant system?

– Vi sparar helt klart mycket tid genom att använda SmartDok. En översiktlig och användarvänlig plattform.

– När man registrerar timmar och skickar in bilder har man det i en och samma app. Utan SmartDoks system hade vi nog haft ett stort arkiv i pappersformat, som hade medfört till försämrad översikt och effektivitet, hävdar Nina.

Tommy Bjåen registrerar sina timmar i SmartDok och säkerställer att tidsåtgången kontinuerligt är uppdaterad.

Kontroll på maskinparken

Vi frågade vd:n i företaget, Lars Oddvar Aulesjord, om hur de håller kontroll på maskinparken.

– Vi har cirka 120 enheter registrerade i maskinmodulen i SmartDok, varav 15 är borriggar. Resten är kompressorer, lastbilar, grävmaskiner och bilar.

Maskintimmar blir registrerade och förs mot rätt projekt för god kontroll av timmar och kostnader.

– Även underhåll av maskinerna registreras i systemet för total kontroll på maskinkostnaderna, säger Lars Oddvar avslutningsvis.

Sør-Norsk Boring

Drygt 390 pelarpunkter ska ned i marken under nya Hammerfest sjukhus. GeoNord pekar ut var dessa ska vara så att Sør-Norsk Boring ska kunna utföra grundläggningen.

Om Sør-Norsk Boring A/S

Sør-Norsk Boring har drivit med borrning och lösningar för grundläggning i över 20 år. Med bas i Nome kommun i norska Telemark är Sør-Norsk Boring i dag en av de ledande specialist-firmorna inom borrtekniska lösningar i Norge och utför uppgifter för alla olika typer av uppdragsgivare. Företaget sysselsätter cirka 53 anställda och omsatte 2019 155 miljoner kronor. Sør-Norsk Boring satsar på upplärning av sina anställda och har i skrivande stund 6 lärlingar inom 4 olika områden. 
Sør-Norsk Boring blev en del av Aarsleff-koncernen den 2 juli 2020 för att skaffa sig en ännu starkare marknadsposition. Företaget blir nu en del av en stor internationell entreprenörkoncern. Aarsleff Ground Engineering har en solid position i grundläggningsområdet av anläggningsmarknaden och utför uppdrag över hela världen, med huvudmarknad i Nordeuropa.

Se hur SmartDok kan göra ditt vardagliga arbete smartare