Snickarfirman Gøran Romsdal fokuserar på effektivitet, KMA, kvalitet och bra service.

Petter Skorpen Tronstad är lärling hos snickarfirman Gøran Romsdal och registrerar sina timmar dagligen i SmartDok.

Efter att ha digitaliserat verksamheten har nu företaget fått full kontroll med hjälp av SmartDok

Effektivare arbete, förenklade löneutbetalningar och bättre dokumentation i samband med fakturering är några av många förbättringar som firman upplevt sedan de började använda SmartDok.

Vi besöker snickarfirman Gøran Romsdal i nordnorska Alta där de anställda är i full gång med ett bygge som ska stå klart i augusti 2018.

– Vi räknar med att registrera ungefär 5 500 timmar på projektet. Samtliga helt digitalt i SmartDok, säger vd Gøran Romsdal.

I tillägg till tidrapportering har även företaget stort fokus på HMS och kvalitet.

– Kvalitet och service är och ska vara en viktig del av vårt arbete. Vi får nöjda kunder genom hög kvalitet på utförandet av arbetet, säger Romsdal som använder KMA-modulen i SmartDok till att  registrera avvikelser och till att fylla ut checklistor och säkerhetsinspektionsformulär..

Vad är den största fördelen för er med att använda SmartDok?

– Vi jobbar mer effektivt, det förenklar löneutbetalningar, samt förbättrar dokumentationen i samband mer fakturering, säger Romsdal.

Motsvarar förväntningarna

Vid införskaffandet av digitala hjälpmedel förväntas att arbetsvardagen ska bli bättre, och inte minst att det ska vara enkelt att komma igång. För snickarfirman Göran Romsdal fanns det även önskemål om att få ned användandet av papper så mycket som möjligt och samtidigt bli mer effektiv.

– SmartDok har verkligen motsvarat förväntningarna. Efter att ha upplevt effekten av digitalisering av tidrapportering, checklistor och varuförbrukning, så har vi också börjat använda verktygsöversikt i SmartDok, berättar Karin Sønvisen Bakken, bokföringsansvarig i företaget.

Varför utökade ni användandet av SmartDok genom att börja använda modulen verktygsöversikt?

– Effektivisering av arbetet här också. Vi slipper att leta efter utrustning, och förbättrar nyttjandetiden av verktygen. Förhoppningsvis kommer detta också leda till kostnadsbesparingar, säger hon.

Arbetet i snötäckta Alta är i full gång. Här ser vi Ivar Jørgensen och hans duktiga medarbetare lägga på bärande bjälkar på bygget.

Enkel att använda

Initialt var Gøran Romsdal smått skeptisk till att börja använda ett digitalt system för att hjälpa till med dessa uppgifter, men efter att ha använt det över en tid blev han övertygad om fördelarna.

– De anställda tycker det är enkelt att använda, och jag blev imponerad över hur tillgängligt systemet var och att det är väldigt översiktligt, säger en nöjd Gøran Romsdal.

Se hur SmartDok kan göra ditt vardagliga arbete smartare