smartdok gratis

Det är viktigt att identifiera vilka behov du har innan du investerar i ett nytt system för elektronisk tidrapport. SmartDok ger här fem goda råd i processen.

Tidrapportering görs enkelt via mobiltelefon – var som helst, när som helst. Du kan också skicka in timmarna via dator och surfplatta.

1. Välj ett system som är anpassat till din bransch

2. Välj en pålitlig och stabil leverantör
– Man måste inte välja en leverantör som har 10-15 år erfarenhet men det känns säkrare med ett företag som står bakom systemet har resurser och kompetent personal som kan ge support och utbildning. Det är också viktigt att systemet är “öppet” (kommunicera med andra system. Dvs affärs- och faktureringssystem), och att systemet är konkurrenskraftigt i pris och i funktion. (SmartDok har idag integrations möjligheter till ca 30 andra system via export och API). Systemet du väljer bör vara skalbart på alla sett.

3. Välj ett system som är enkelt och användarvänligt.
– Många system är avancerade och komplicerad att använda. Vi på SmartDok tycker att de bästa systemen är enkla att använda och är användarvänliga, både för de som är ute på fältet och för administrationen. Flera av system leverantörerna har långa bindningstider i sina avtal upptill 36 månader samt långa uppsägningstider. Vi på SmartDok tycker att ni som kund skall kunna välja fritt när ni vill byta till den för er bästa leverantör utan uppsägningstid och krångliga avtal.

4. Tänk på de utmaningar ni har idag
– Fel / sent inkommen tidregistrering, “tidredovisning är en färskvara,” att ha möjlighet till attestering av tidsregistreringarna ofta (Inte en gång /månad men utan efter behov och när tid finns). Dessutom lägger många företag för mycket tid på administration och tappar kontrollen och översikten. Välj en leverantör som förstår din situation.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete