Få uppdragsgivares signatur i SmartDok direkt efter utfört arbete!

Signatur från Uppdragsgivare är en mycket efterfrågad funktion av små och medelstora företag som utför jobb åt större byggherrar – Nu är den här!

En funktion som förenklar signering av arbets- och maskintimmar för underentreprenörer och inhyrd personal.

Många har varit tvungna att hantera detta med papper och penna. Arbetarna har registrerat timmar på papper och fått signatur från uppdragsgivaren vid t.ex. veckoslut. Papper skulle scannas och arkiveras på kontoret som underlag vid fakturering. En tidskrävande och osmidig process!

SmartDok har nu förenklat denna process!

SmartDok signatur app

Nu kan du få uppdragsgivarens signatur i SmartDok direkt efter utfört arbete.

SmartDok löser problem!

Våra kunder har tvingats dubbelrapportera då digitaliseringen inte hängt med i tiden. Både internt i företaget, men också åt uppdragsgivaren. Vi har nu samlat allt i samma app. Löne- och fakturaunderlaget i SmartDok + signaturmöjlighet från uppdragsgivaren.

Utan en signatur är det många som inte får betalt för jobb och processen med att få betalt tar i bästa fall lång tid.

Flödet:

  1. Dom anställda registrerar sina timmar i SmartDok
  2. När arbetsperioden är över uppsöker man en arbetsledare hos uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren får en översikt över timmarna i SmartDok-appen (via Timmar → Signatur från Uppdragsgivare → Välj projekt och period).
  3. De anställda väljer registreringar de vill ha signatur på i listan och ger telefonen till uppdragsgivarens representant. Representanten stämmer av timmarna och signerar (signaturfält i appen). Det kommer då ett SMS och e-post som bekräftar vad som har signerats.

Varje representant från Uppdragsgivaren måste godkännas i SmartDok på det aktuella projektet.

Hur ser det ut i appen?

”Signatur från Uppdragsgivare” hittar du under Timmar i SmartDok-appen. Du väljer sedan projekt och arbetstimmar som ska godkännas av uppdragsgivare. Uppdragsgivaren går genom ditt förslag, skriver in sin kontaktinformation och signerar utfört arbete.

Den som godkänner får SMS och e-post med en summering av vad som är signerat och godkänt.

signatur uppdragsgivare SmartDok

Här ser du 9 skärmbilder av SmartDok-appen där uppdragsgivare signerar arbetade timmar.

Skapa rapport av signerade registreringar via webb!

Rapport på signerade timmar är tillgängligt för Arbetsledare, Projektadmin och Administratörer.

För att kunna generera en rapport väljer du period och projekt/underprojekt. Du hittar detta under Rapporter och Rapporter → Signatur från Uppdragsgivare.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete