geofence smartdok automatisk registreringspåminnelse

Geofence-funktionen använder telefonens GPS för att kontrollera användarens position när personen registrerar sig in i personalliggaren.

SmartDok lanserar Geofence – ditt digitala staket för personalliggare

Ny teknik i SmartDok gör det ännu enklare att säkra korrekt information i dina personalliggare.

Geofence ger dig som projektledare möjlighet att definiera ett digitalt staket för ett projektområde, så att man endast kan registrera sig in i Personalliggaren om du befinner dig inom området. Det gäller såväl appen SmartDok som SmartDok Personalliggare.

Genom att använda geofence i SmartDok kommer du vara mer säker på att informationen i dina personalliggare är korrekt, eftersom det inte längre går att registrera sig på projektet om man inte är fysiskt närvarande. Däremot är det möjligt att registrera sig ut från projektet, oberoende av position.

– Våra kunder är tekniskt kunniga och vill alltid arbeta mer effektivt. Vi är glada att vi nu kan möta våra kunders önskemål med geofence inom bygg- och anläggningsindustrin, säger säljavdelningens ansvarig Per Tore Hansen i SmartDok.

Användaren måste fortfarande komma ihåg att registrera in eller ut via appen.

– Vi arbetar för närvarande med en vidareutveckling av geofence-funktionen där appen genererar en automatisk registreringspåminnelse i telefonen (push notification), varje gång en användare passerar in eller ut ur geofence-området. Den här funktionen bör vara klar i mars / april 2019, säger Hansen.

geofence snartdok

Senare i år kommer det att finnas en funktion som genererar en automatisk registreringspåminnelse i telefonen (push notification).

Hur skapar man ett geofence?

Ett geofence definieras på samma plats som kartpositionen för nytt eller befintligt projekt i SmartDok (projektdetaljer).

STEG 1: Gå till Projektdetaljer, tryck på “Sätt Position” -knappen och markera projektets position i kartan.

STEG 2: Klicka på rutan “Aktivera geofence vid denna plats” och justera radien via avståndsfältet nedan, så att hela projektområdet är täckt av den blå cirkeln (minsta tillgängliga radien är 150m). Markören i kartan kan flyttas för att justera täckningen av geofenceområdet. OBS! Geofencet bör sättas något större än projektområdet i sig, för att säkerställa en smidig registrering.

STEG 3: Spara geofence-inställningarna genom att trycka på Spara-knappen längst ner till höger i denna vy. Klicka sedan på Spara-knappen längst ner i projektdetaljerna för att spara ändringarna i projektet. Geofence är nu aktiverat på projektet, och man kommer nu inte att kunna registrera sig på personalliggaren för detta projekt via mobil utan att vara inom det definierade området.

Om du vill inaktivera ett geofence på ett projekt, upprepa då steg 1 och ta bort bocken i rutan “Aktivera geofence på den här platsen”. Kom ihåg att spara ändringarna.

Mer information

Geofence-funktionen använder telefonens GPS för att kontrollera användarens position inför registrering i personalliggaren. GPS-noggrannheten hos telefonen beror på flera faktorer, och man bör observera följande:

  • Att GPS-noggrannheten för telefonen är inställd på “High” eller liknande i telefonens inställningar
  • Att man tillåter användning av platstjänster i appen
  • Att du har en fri sikt mot GPS-satelliterna när du registrerar (dvs bör göras utomhus)

VIKTIGT: För att kunna registrera sig på geofence-markerade projekt behöver du den senaste versionen av SmartDok-appen (4.5.6) eller den senaste versionen av SmartDok Personalliggare-appen (2.2.8). Informera dina anställda och evtl. inhyrda / underentreprenörer att hämta den senaste versionen innan du aktiverar geofence på ditt projekt.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete