Tid är vår mest värdefulla tillgång, som ingen önskar slösa bort i onödan.

Tid är vår mest värdefulla tillgång, som ingen önskar slösa bort i onödan. Sett ur ett projektperspektiv är risken stor att just detta sker när tiden inte kan spåras och arbetsledaren saknar översikt över antalet icke värdeskapande timmar.

Utmaningen störst för företag i gränslandet mellan liten och stor

Företag i bygg- och anläggningsbranschen upplever ofta tidrapportering och dokumentation av verksamheten som bristfällig.

Översikten är otillräcklig, tidrapporteringen är komplicerad och administrationsarbetet både tidskrävande och kostsamt. Värst är det för företag i gränslandet mellan liten och stor.

Medelstora verksamheter saknar i många fall ekonomiska resurser för att kunna ha en administrationsavdelning i linje med antalet anställda ute på projekt. Detta leder i sin tur till fel vid faktureringar och löneutbetalningar, samt en försämrad översikt av verksamheten.

Ingenting är mer irriterande för en anställd än när lönen inte stämmer överens med antalet inrapporterade timmar.

Mer effektiv process

Många företag i bygg- och anläggningsbranschen tillämpar fortfarande ineffektiva manuella dokumentationssystem, där listor fylls i för hand och lämnas över till den administrationsansvarige som sedan för över informationen till ett excel-dokument.

Extra ineffektiv blir processen när företaget har anställda utspridda på olika projekt med stora avstånd emellan, där dokumentation så som timlistor ska transporteras från den anställde, via arbetsledaren och till ekonomiavdelningen – varje vecka.

Med SmartDok blir rapporterade timmar synliga direkt för samtliga i organisationen, och de kan fyllas i när som helst, var som helst. Tid som inte är fakturerbar är den svåraste tiden att mäta. Med ett smart system fångas allt som ska faktureras upp.

Utmaningen störst för företag i gränslandet mellan liten och stor

Med SmartDok kan du följa produktionen av timmar i realtid, och du får således en transparent överblick på kostnader och antalet timmar som kan kopplas till respektive projekt.

Sparar tid och pengar

Tid är vår mest värdefulla tillgång, som ingen önskar slösa bort i onödan. Sett ur ett projektperspektiv är risken stor att just detta sker när tiden inte kan spåras och arbetsledaren saknar översikt över antalet icke värdeskapande timmar.

Med SmartDok kan icke värdeskapande timmar, så som ifyllning av manuella timlistor, både spåras och undvikas. Dessutom förenklas administrationsarbetet betänkligt med ett digitalt tidrapporteringssystem, vilket leder till lägre personalkostnader samt färre kostsamma fel vid fakturering och löneutbetalningar.

Som namnet antyder är SmartDoks digitala tidrapportering ett smart system med ett öppet API som kan synkas ihop med dom flesta andra system. Därför kan godkända timmar enkelt integreras med en mängd olika lönesystem, som till exempel Visma Lön. På så vis blir både arbetet för den löneansvarige enklare och valmöjligheterna av lönesystem större.

På kundens villkor

Många tror att det är komplicerat och tidskrävande att byta från ett manuellt system till ett digitalt. Med SmartDok får kunden tillgång till instruktionsvideor, hjälptexter och support från erfarna branschexperter.

Supporten från SmartDok sker helt på kundens villkor, via e-post, telefon eller genom att SmartDok åker ut till företaget och hjälper till på plats. Dessutom kan SmartDok skräddarsys så att kunden enbart betalar för de moduler som det finns behov av för stunden. Möjlighet finns att addera fler moduler när organisationen växt in i systemet.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete