Samma system är en stor fördel – Ju fler, desto bättre!

Niclas Persvik i Aktiv Veidrift ser stora fördelar med att många använder samma system.

Aktiv Veidrift AS är en aktiv användare av digital tidrapportering och ser stora fördelar med att både entreprenörer och underleverantörer använder samma system

Aktiv Veidrift AS är en väletablerad entreprenörfirma som arbetar med det mesta inom utomhusanläggning. I dag består Aktiv Veidrift AS av drygt 60 egna anställda, där 10 av dem är mer eller mindre fastanställda.

– Vi utför i stort sett alla typer av uppdrag – allt från privata servisledningar och dräneringar av hus, till stora väg- och VA-projekt i 40-miljonersklassen, säger Niclas Persvik i Aktiv Veidrift AS.

– Vår fördel som entreprenör är att vi har exceptionellt många tjänster i egen regi, som grävmaskiner, transport, ADK-rörläggning, asfaltläggning, sopbilar, trädgårdsarbeten, lantmätare och verkstad, något som gör oss allsidiga och kunskapsrika, förklarar han vidare.

Samma system är en stor fördel

Trots att Aktiv Veidrift genomför projektering och projekt i egen regi, använder företaget underleverantörer till delar av projekt. Niclas menar att det är en stor fördel om de använder samma tidrapporteringssystem.

– Vid användning av underentreprenörer ser vi gärna att de använder SmartDok, så att vi kan ta in dokumentation från underleverantörer på samma sätt som vi gör internt, säger Niclas.

I dag är SmartDok det mest använda systemet i bygg- och anläggningsbranschen. Med över 1.000 kunder och över 30.000 användare är chansen stor att du som byggherre använder en underleverantör  som redan använder systemet.

– Som vi i Aktiv Veidrift AS upplever SmartDok, har vi uppfattningen att SmartDok utvecklas i takt med användarbasen. För vår del innebär det att ju fler entreprenörer inom vår bransch som använder programvaran, ju bättre kommer programmet bli, då man kommer ha en bredare ”erfarenhetsbank” att bygga vidare på, säger Niclas.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete