smartdok Hjälptexter och genomgångar

Att vi kan erbjuda denna typ av hjälpmedel betyder mycket för våra nya kunder, säger Steffen Nerdal.

SmartDok har utvecklat vad de kallar ”en enkel och genial resursplanering”

Med ett enkelt klick-och-dra-system kan verksamhetschef – eller någon annan som är ansvarig för planeringplanera vad företagets anställda och utrustningen kommer att användas.

– I resursplaneraren kan du planera och fördela personal, maskiner och externa resurser på projekt. Användarna ser planerade arbeten i appen. Modulen renodlar verksamheten och är ett användbart verktyg för planering och schemaläggning av resurser som behövs i det dagliga arbete. Det gör det också lättare för anställda att se vad de kommer att göra i framtiden, säger försäljningschef Per Tore Hansen.

Modulen renodlar verksamheten och är ett användbart verktyg för planering och schemaläggning av resurser som behövs i det dagliga arbete.

Modulen har nyligen inletts och har redan antagits av många SmartDok-kunder, informerar företaget.

– Kontakta oss via www.smartdok.se för att ta reda på mer om Resursplaneraren i SmartDok avslutar Hansen.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete