Precis som i Snapchat kan du nu rita och skriva på bilderna du sänder in med checklistan. Se Pernille förklara funktionen på under 40 sekunder!

Använder du dig av checklistor eller formulär där du bifogar bilder? I vår nya app kan du förutom att bifoga bilderna också rita och förklara på dem för en ännu bättre dokumentation.

Har du avvikelser som måste dokumenteras, men som kan vara svåra att förklara genom bara en bild? SmartDok har nu kommit med en lösning som du säkert känner igen från Snapchat, där du kan rita eller skriva på bilderna så att mottagaren enklare förstår vad det är du försöker visa. I videon ovan möter du Pernille Haugen som är Support Consultant hos oss. Hon tar med dig på en snabb genomgång av funktionen. Spela filmen!

Önskar du att beställa HMS/KS checklista-modulen i SmartDok? Kontakta oss här.

I HMS/KS-modulen kan du göra följande:

  • Bifoga bilder i din checklista. Detta både förbättrar och förenklar dokumentationsarbetet
  • Du kan teckna och förklara på bilderna innan du skickar in dem med checklistan/formuläret
  • I SmartDok kan du skapa och tillpassa formulär till din verksamhet. Du reducerar därmed antalet mindre relevanta formulär jämfört med standard HMS/KS-system
  • Alla formulär kan tillknytas direkt till projekt eller maskiner
  • Du kan enkelt dokumentera fel/avvikelser medan du arbetar med GPS-spårbara bilder
  • Versionshantering och historik på upprättade scheman är möjligt med SmartDok. Dokumentation förblir där för evigt och det finns ingen möjlighet att radera inskickade formulär/bilder i efterhand. Man kan heller inte ändra datum på inskickade formulär, vilket säkerställer att krav och regelverk för dokumentationshantering efterföljs

Kontakta oss för mer information om SmartDok.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete