Sätt ett geofence och du kan vara säker på att alla som loggar in är på plats - be om demo

SmartDok fokuserar på personalliggare via appen istället för regbox

Den 1 april lämnade SmartDok sitt samarbete med ID06, men vår Personalliggare tar även i fortsättningen hänsyn till Skatteverkets krav.

Den enda skillnaden är att ID06-kort inte är kopplad till in- och utregistrering, vilket har minimal påverkan på handhavandet i applösningarna. En stor fördel är att våra kunders användare enklare kan hantera Personalliggare i en och samma app.

Det som däremot inte längre erbjuds är hyra av vår registreringsbox, vars ut- och inloggning baserades på scanning av ID06-kort.

Läs mer om personalliggare i SmartDok.

Kontakta oss för mer information

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete