Rita en ny skiss eller på en befintlig bild/ritning

Med den nya funktionen kan dina formulär ge de anställda möjligheten att rita en skiss eller rita på en befintlig bild/ ritning.

En mycket viktig del av dokumentationen av projekten är de formulär och checklistor som skickas in dagligen via SmartDok.

Fram till nu har du kunnat skapa och skräddarsy era formulär och checklistor med hjälp av ett urval av element och funktioner som t.ex. frågefält, kryssrutor, tabeller och signaturfält.

SmartDok lanserar nu den mest mångsidiga och multifunktionella funktionen hittills; ett rit- och skissfält!

Den nya funktionen är tillgänglig för alla våra KMA/Dokumentation-kunder och kan användas via formulärbyggaren från mitten av vecka 38.

Hur fungerar den?

Med denna nya funktion får du möjlighet att i din formulärmall definiera ett område där insändaren kan rita en ny eller rita på och kommentera en befintlig skiss / ritning.

Du bestämmer användningsområdet! Behöver du skicka in grävningplaner med skisser utarbetade på plats? Inga problem! Behöver du ett enkelt sätt att markera avvikelser i en planritning? Noll stress!Vill du lägga upp en bild för att bättre förklara vad som behöver kontrolleras under en kontroll? Varsågod!

Ritningen görs direkt på appen medan du fyller i formuläret, och den färdiga skissen blir en integrerad del av formuläret när det skickas in.

Rita en ny skiss eller på en befintlig bild/ ritning

Ett exempel på hur ett insänt formulär kan se ut.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete