Vi lanserar nu ett brett utbud av förbättringar i vår KMA-modul

Kort om alla uppdateringar. Du kommer kunna:

 1. Definiera filnamn på PDF-kopior av inskickade formulär
 2. Ladda ner flera PDF-filer samtidigt.
 3. Få större företagslogotyp på PDF av inskickade formulär.
 4. Spara flera formulär som temporärt sparade samtidigt.
 5. Förhandsgranska en formulärmall i formulärbyggaren.
 6. Få förbättrad projektkoppling av formulär.

Kunna definiera filnamn på PDF-kopior av inskickade formulär

Det har länge varit önskvärt att kunna bestämma hur filnamnet på en PDF-kopia av ett inlämnat formulär ska se ut. Det är nu möjligt att sätta upp detta på företagsnivå, så att alla PDF-kopior av inskickade formulär kommer att använda den valda strukturen.

Du hittar detta alternativ under Företagsinställningar Företagsinformation Modulinställningar.

Sedan finner du möjligheten att Definera filnamn för PDF-kopia av inskickat formulär under Formulär / bildinställningar.

Ladda ner flera PDF-filer samtidigt

Nu finns möjligheten att välja flera formulär att ladda ner samtidigt. Detta görs genom att bocka i de valda formulären i vänster spalten, och sedan gå in på Alternativ Gör separata PDF-filer av valda formulär

Större företagslogotyp på PDF av inskickat formulär

Denna uppdatering justerar logotypen på PDF-exporten av alla nya inskickade formulär till att vara nästan dubbelt så bred som tidigare. Observera att PDF-exporter som genererats före detta datum kan lagras i minnet, så de kommer fortfarande att visas med en mindre logotyp.

Förhandsgranska en formulärmall i formulärbyggaren

Den här funktionen är nu tillgänglig via den nya knappen som finns när du är inne och skapar ett nytt formulär.

Förhandsvisning innan du publicerar formulär.

Bild på hur det ser ut i systemet

Spara flera formulär som temporärt sparade samtidigt

Många av våra kunder använder funktionen “temporärt sparad” av formulär i stor utsträckning. Här kan det dock bli lite för mycket utskrift fram och tillbaka när man flyttar ett större urval av formulär mellan inskickade och de temporärt sparade.

Vi har därför förbättrat flödet med följande uppdateringar:

 • Du kan markera flera inskickade formulär och flytta dem alla till temporärt sparad genom att klicka på knappen Alternativ och sedan välja Ändra status till temporärt sparad för valda.
 • Efter att ha flyttat formuläret till de temporärt sparade får du frågan om du vill fortsätta och behandla inskickade formulär, alternativt skicka vidare till översikten över temporärt sparade formulär.

Förbättrad projektkoppling av formulär

I formulärmallsbiblioteket kan du länka en vald formulärmall till rätt projekt via avsnittet ”Projektkopplingar” i sidopanelen som ligger överst. Vi har nu gjort förbättringar av denna funktion så att det är lättare att hitta rätt projekt.

 

Dessa förbättringar inkluderar:

 • En möjlighet att utöka eller minimera alla delprojekt så att det blir lättare att hitta rätt projekt i listan.
 • Ett sökfält högst upp för att göra det så enkelt som möjligt att hitta ett specifikt projekt.
 • En knapp för att avsluta redigeringsläget om du ändå inte vill göra några ändringar i layouten.