Timeregistrering i SmartDok

Nu kan vardagen bli ännu enklare och då speciellt för de som jobbar med administration. Nu synkroniseras timmar, transporter, material och maskinkostnader som är registrerade i SmartDok ute på projekten med Visma.net.

Vi lanserar en ny integration till Visma.net med utökad funktionalitet

Timmar, maskinkostnader och artiklar som användare registrerar i SmartDok synkroniseras nu till Visma.net.

Visma.net ERP är ett modernt molnbaserat ERP-system i Vismafamiljen. Molnbaserade ERP-system är tveklöst framtiden och med integrationer till dessa skapas kompletta helhetslösningar. Det har därför varit väldigt viktigt för oss att kunna erbjuda en riktigt bra integration till just Visma.net.

Vår nya integration kopplas till Visma.net´s nya API. Därmed kan vi även utveckla funktionaliteten i integrationen och få med mer data.

Vad gör integrationen?

Du får över timmar och tillägg, maskintimmar, varuförbrukning och transporter direkt till Visma.net som projekttransaktioner. Integrationen synkroniserar projekten från Visma.net till SmartDok och “kopplar” samman dessa så att kostnaderna hamnar på rätt projekt.

Var hittar jag mer information om integration?

För att komma igång med den nya integrationen eller önskar få mer information om möjligheterna med integrationerna tar du kontakt med oss på SmartDok. Vi hjälper dig även vidare om du har frågor om Visma.net via våra Vismapartners som är experter på ERP-system.

Kontakt oss här för att komma igång eller få mer information om integrationen.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete