integrationer mot Visma eEkonomi och Fortnox

Du slipper lägga tid på att leta och korrigera fakturaunderlag i SmartDok, utan hittar alla fakturor på det mest logiska stället – i ditt ekonomisystem.

Vi förenklar integrationer mot Visma eEkonomi och Fortnox

Integrationen har hittills blockerat fakturaunderlag vars projekt saknat koppling till kund.

Detta har förvisso sett till att fakturan har haft rätt kund när den ankommit ekonomisystemet, men det har också orsakat en del frågetecken och osäkerhet när fakturan inte skapats i ekonomisystemet såsom förväntat.

Nu tänker vi om, vi låter alla fakturor gå över till ekonomisystemet! Både dem som saknar kundkoppling och dem där pris saknas. De fakturaunderlag som saknar kund hamnar hos en ny fiktiv kund i ekonomisystemet, med namnet Saknar kund.

Du slipper lägga tid på att leta och korrigera fakturaunderlag i SmartDok, utan hittar alla fakturor på det mest logiska stället – i ditt ekonomisystem.

Här är våra integrationer.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete