SmartDok deltar på Load Up North i Boden

En säker byggverksamhet är något som alla borde sträva efter. Bilden visar entreprenör 2Tal i Alta.
Företaget har varit med och byggt ut Finnmarkshallen, och har haft stort fokus på HMS.

En byggverksamhet utan skador och otur kräver bra system, sunda värderingar och god kompetens. Kan SmartDok hjälpa ditt företag?

Projektet ”Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen” avslutades vid årsskiftet. Arbetet och resultatet utgör ett viktigt steg för att vi ska närma oss visionen om 0 allvarliga arbetsolyckor.

Överenskommelsen ”Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen” presenterades och undertecknades på Anläggningsdagen 2014. Avsiktsförklaringen med tillhörande handlingsplan, som omfattar 16 aktiviteter, formades ur det stora underlag som samlades in vid Arbetsmiljöforum och Stand down, två stora arrangemang som genomfördes under Trafikverkets säkerhetsår 2013-2014.

Nollvisionsarbete

Ett nollvisionsarbete har inte något slut, det här är bara början. Alla ska ha en trygg och säker arbetsplats i vår bransch.

Projektet har drivits i samarbete mellan Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen (STD-företagen). Syftet med projektet har varit att tillsammans ta ett avgörande steg framåt med sikte mot visionen om 0 allvarliga arbetsmiljöolyckor.

Ett viktigt steg mot 0-visionen för olyckor i bygg- och anläggningsbranschen

2Tal i Alta är en av de ledande entreprenörerna i norska Finnmark, och har många pågående projekt som kräver fullt fokus på KMA.

– KMA är den viktigaste delen i alla byggprojekt. Hos oss är det alltid huvudfokus, oavsett om det gäller internt eller i projekt, säger projektingenjör Birger Aleksander Hansen i 2Tal.

Hur kan SmartDok hjälpa din firma att nå nollvisionen?

Med KMA checklista-modulen i SmartDok kan du enkelt skapa dina egna formulär/checklistor och fylla i dem på PC, mobil eller läsplatta. Du kan även enkelt ta bilder tillsammans med checklistorna. När du skickar in dessa hamnar de på rätt projekt, så att det blir enkelt för projekt- och KMA-ledare att få en översikt över vad som är kontrollerat och vilka avvikelser som har uppstått.

Ju enklare det är att utföra uppgifter inom det här området, ju större är sannolikheten att det blir gjort, och man sparar värdefull tid samt inte minst förebygger olyckor som kan uppstå av avvikelser. Hans Kristian Solvold är huvudskyddsombud hos den norska byggentreprenören Harald Nilsen AS, och är en aktiv användare av KMA-modulen. KMA har aldrig varit enklare att följa upp.

– Min arbetsdag som huvudskyddsombud har blivit enklare och mer effektiv genom användning av SmartDoks KMA-modul. Alternativet i form av papper, penna och arkivering vågar jag inte ens tänka på, säger han.

Använder den till säkerhetsinspektionen

Solvold och företaget har funnit många användningsområden för modulen.

– Jag använder den till säkerhetsinspektionen, där jag bland annat tar bilder av händelser och lägger in dessa. Jag lägger även in rapport om oönskade händelser samt avvikelserapport i KMA-modulen. Personalansvariga hos oss använder sig av checklistorna, säger Solvold om den allsidiga användningen av SmartDok.

Har du även maskin-modulen i SmartDok kan du också få full översikt över underhåll och service i egen maskinpark, vilket är något som hjälper till att förebygga oförutsedda händelser i förbindelse med fel på utrustning.

Huvudskyddsombudet

Huvudskyddsombudet hos Harald Nilsen AS är en aktiv användare av HMS/KMA-modulen.

Varför använda KMA-modulen i SmartDok?

  • Bifoga bilder i dina checklistor. Detta både förbättrar och förenklar dokumenteringsarbetet.  
  • Teckna och förklara på bilderna så att mottagaren enkelt förstår vilka avvikelser som uppstått eller vilket arbete som är utfört.
  • I SmartDok kan du skapa och tillpassa formulär till din verksamhet. Du reducerar därmed antalet mindre relevanta formulär jämfört med ett standard HMS/KMA-system.
  • Samtliga formulär kan tillknytas projekt eller maskiner
  • Du kan enkelt dokumentera fel/avvikelser medan du arbetar med hjälp av GPS-spårbara bilder.
  • Revisionshantering och historik på upprättade formulär är möjligt med SmartDok. Dokumenteringen blir lagrad i all evighet och det finns ingen möjlighet att radera inskickade bilder/formulär i efterhand. Man kan heller inte ändra datum på inskickade formulär, så att krav och regelverk för dokumentationshantering efterföljs.