Effektiv och användarvänlig för byggbranschen

SmartDok 📲 har de senaste åren utökat sin KMA-modul till att omfatta ett komplett kvalitetssystem för bygg- och anläggningsbranschen. Med införandet av Dokumentcenter, ett separat dokumenthotell 🏢 för våra kunder, kan vi nu erbjuda ett integrerat och effektivt kvalitetssystem som är anpassat efter branschens behov.

Kvalitetssystemet i SmartDok är utformat för att hjälpa företag att hålla koll på kvalitetsledning, dokumentation och uppföljning av projekt.

Dokumenthantering i SmartDok

Dokumentcentret är kärnan i SmartDoks kvalitetssystem. Det ger användarna möjlighet att lagra, organisera och dela viktiga dokument på ett säkert och tydligt sätt. Dokumentcentret stöder ett antal filformat och har sökfunktioner som gör det enkelt att snabbt hitta relevant information. Användarrättigheter och åtkomstkontroll säkerställer att känslig data förblir skyddad och endast tillgänglig för dem som behöver dem.

I Dokumentcentret kan du bygga dina egna manualer, till exempel kvalitetsplaner och riskbedömningar.

Integration med KMA-systemet

SmartDoks kvalitetssystem är tätt integrerat med KMA-systemet, vilket gör det enkelt att kombinera KMA- och kvalitetsarbete i ett och samma verktyg. Detta ger en mer effektiv och användarvänlig arbetsprocess och säkerställer att kvalitetskrav och standarder uppfylls i alla skeden av projekten.

Et ledelsessystem

KMA håndboken inneholder alle maler som trengs for å ferdigstille et ledelsessystem som kan sertifiseres i standardene ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018.

Har effektiviserat vårt sätt att arbeta med KMA

IT-administratören Joakim Hansen menar att användningen av SmartDok har gjort vardagen mer effektiv för alla i företaget.

Har effektiviserat vårt sätt att arbeta med KMA

IT-administratören Joakim Hansen menar att användningen av SmartDok har gjort vardagen mer effektiv för alla i företaget.

Uppföljning av projekt

Kvalitetssystemet i SmartDok bidrar till enkel och tydlig uppföljning av projekt med hjälp av checklistor, formulär, kvalitetsavvikelser och förbättringsförslag. Systemet meddelar även eventuella avvikelser. Detta gör det lättare för ledningen att identifiera och hantera avvikelser från önskad kvalitet samt att vid behov genomföra förbättringsåtgärder.

Rapportering och analys

SmartDoks kvalitetssystem innehåller verktyg för att generera rapporter och analyser relaterade till kvalitetsarbetet. Detta ger företag värdefull insikt i hur de presterar och hjälper dem att identifiera förbättringsmöjligheter.

Kvalitetssystemet i SmartDok är en användarvänlig och effektiv lösning för bygg- och anläggningsbranschen, som hjälper företag att uppfylla kvalitetskrav och standarder. Med dokumenthantering, integration med KMA-systemet och verktyg för uppföljning och rapportering erbjuder SmartDok en lösning för kvalitetsledning och dokumentation.

Genom att använda funktionaliteten i KMA och dokumenthantering i SmartDok får företaget möjlighet att bygga ett fullfjädrat kvalitetssystem, och med hjälp av SmartDok Support- och Customer Success-avdelning, kan man vara säker på att man kan lyckas.

Se hur SmartDok kan göra ditt vardagliga arbete smartare