Når VG Maskin AS ansatte ny kontormedarbeider var kunnskap om mulighetene med rapporteringssystem SmartDok viktig

Fakturaansvarig André Skuterud i VG Maskin är glad för att Madelen Hærgård-Vestgård fick jobbet som kontorsmedarbetare. Hennes erfarenhet av SmartDok är guld värd.

När VG Maskin AS anställde en ny kontorsmedarbetare var kunskap om möjligheterna med rapporteringssystemet SmartDok viktigt

Även om SmartDok är ett enkelt system att komma igång med, kan det vara fördelaktigt att ha anställda i företaget som kan dra extra nytta av det digitala verktyget. Det har VG Maskin erfarit.

VG Maskin är en maskinentreprenör som har legat i täten med att börja använda elektroniska timlistor. I början av 2017 gick företaget över till SmartDok för att starta med ett mer branschanpassat system för tidrapportering, maskintimmar och checklistor. Med systemskiftet följde även en del ändringar av jobbrutinerna.

– Det handlar om att vara öppen för att göra saker och ting på ett annat sätt än vad man är van vid, och faktiskt inse att på sikt kommer detta effektivisera både egna arbetsuppgifter, och även firmans totala mängd administrativa uppgifter. Så här långt har detta gått överraskande bra, säger Ståle Corneliussen hos VG Maskin.

Två flugor i en smäll

SmartDok har idag blivit ett begrepp inom bygg- och anläggningsbranschen, och det har visat sig att det kan vara en stor fördel att ha anställda som har erfarenhet av att använda systemet. När VG Maskin i år anställde en ny kontorsmedarbetare slog de två flugor i en smäll. Madelen Hærgård-Vestgård var inte bara en duktig kontorsmedarbetare, men också en superanvändare av SmartDok från sin tidigare anställning.

– Madelen har bidragit med värdefulla erfarenheter från tidigare användning, och gjort övergången från ett annat tidsrapporteringssystem till SmartDok enklare och smidigare för VG Maskin. Speciellt på rapporteringssidan och vid intern utbildning. Att en nyanställd har kunskap om SmartDok gör att denne blir snabbare operativ, säger Corneliussen.

Även lärlingar som kommer från gymnasieskolor har fått utbildning i SmartDok.

– VG Maskin AS har erfarit att flera av våra lärlingar har kunskap om SmartDok från gymnasiet. Detta gör att den interna utbildningen i SmartDok blir minimal när de börjar hos oss. De kommer med input baserat på tidigare användning av systemet som kan förbättra vårt nyttjande av SmartDok –  ja, så det är ju väldigt bra.

Så det är en stor fördel att kunna SmartDok som jobbsökare och lärling i bygg- och anläggningsbranschen?

– Ja, det är nog absolut en fördel då många firmor redan använder SmartDok eller planerar att starta upp med detta. I tillägg är det aldrigt negativt om det står på sitt CV att man är «superanvändare» av ett program, säger Corneliussen slutligen.

Bidrar till en effektivare verksamhet

Madelen började jobbet hos VG Maskin i mitten av mars 2017. Hon kom från ett jobb där hon var superanvändare av SmartDok.

– I stort sett jobbar jag med modulerna för lön och kompetens. SmartDok var för mig ett enkelt verktyg som gjorde det enklare att ha kontroll på flera områden samtidigt, utan att tvingas byta program mellan varje uppgift, säger Madelen.

Din kunskap om SmartDok är guld värd för VG Maskin. Kan du säga något om hur din kunskap kommer VG maskin till godo?

– Sedan VG Maskin fortsatt är i uppstartsfasen och fortsatt har mycket att lära om programmet, tror jag att min erfarenhet kan korta ned upplärningstiden en del. Jag har ganska god kunskap om flera av funktionerna i SmartDok, och tror att jag kan bidra till att använda systemet på flera områden och mer effektivt, avslutar hon.

Ståle Corneliussen och André Skuterud kan bägge le efter att ha fått på plats en superanvändare i företaget.

Ståle Corneliussen och André Skuterud kan bägge le efter att ha fått på plats en superanvändare i företaget.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete