Har du kontroll på de anställdas utbildningar och certifieringar?

Som projektledare är det fördelaktigt att ha en översikt över de anställdas kompetenser, både innan projektstart och under projektets gång.

En god kompetensöversikt gör ditt företag bättre rustat för att vinna upphandlingar, och skapar bättre förutsättningar för att lyckas med projekten

Krav från uppdragsgivare om kompetenser blir allt vanligare. Har du kontroll på de anställdas utbildningar och certifieringar?

Att ha tillgång till de anställdas utbildningar, certifikat och egenskaper kan vara a och o för att lyckas med ett projekt och inte minst om du överhuvudtaget ska få uppdraget. Fler och fler uppdragsgivare har nu stränga krav på vilka egenskaper utföraren ska besitta.
Lyckligtvis finns det lösningar på hur man enkelt kan ha kontroll och inte minst underhålla företagets kompetenser digitalt.

Vad bör ett system innehålla?

En kompetensöversikt ska vara ett verktyg som är användarvänligt och enkelt att underhålla. Vi menar att det ska innehålla följande 5 funktioner:

  1. Översikt över alla kompetenser i företaget
  2. Alarmfunktion
  3. Sök- och filtreringsfunktion
  4. Översikt över utlöpsdatum
  5. Skapande av tillpassade rapporter
Att ha tillgång till de anställdas utbildningar, certifikat och egenskaper kan vara a och o för att lyckas med ett projekt

Om uppdragsgivare kräver att delar av projektet ska utföras av en trädgårdsmästare, är kompetensöversikten ett användbart verktyg för både företaget och uppdragsgivaren.

Planera projekt bättre

Har du ett projekt du ska starta igång? Då kan det vara smart att se över vilka egenskaper du behöver för att lyckas. En kompetensöversikt kan då hjälpa dig med att få en översikt över vad du redan har och vad du saknar.

Krav från uppdragsgivare

Om uppdragsgivare kräver dokumentation på kompetenser, har du full översikt över utbildning, kurser och certifikat på alla anställda i företaget. Använd kompetensöversikten vid anbud och stärk dina chanser att vinna upphandlingar.

Alarm när certifikat utlöper

Sätt alarm på när dina kompetenser och certifikat utlöper. Därmed försäkrar du dig om att alltid hålla avtal och alltid vara certifierad för dina uppdrag.

Enkelt att söka och filtrera

Det är enkelt och intuitivt att använda kompetensmodulen. Du kan enkelt filtrera ut en specifik kompetens du letar efter, eller en översiktsrapport du behöver.

Lär dig mer om SmartDoks användarvänliga kompetensmodul

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete