Nu kan du kopiera en fil till ett obegränsat antal mappar på både företags-, projekt- och maskinnivå!

Kompetensöversikten i SmartDok gör det ännu enklare att hålla översikten över de anställdas kompetenser i företaget.

Den här veckan lanseras kompetensöversikt i SmartDok

Har du svårt att hålla koll på vilka kompetenser som finns och giltigheten på dessa? Nu hjälper SmartDok ditt företag med att behålla kontrollen.

Den nya kompetensöversikten är redan tillgänglig för alla och integreras direkt in i användaröversikten, du finner den i fliken ”Kompetenser”.

Vad erbjuder den nya kompetensöversikten?

 • 200 förhandsdefinierade kompetenstyper tillgängliga
 • Möjlighet för att lägga in egendefinierade kompetenstyper
 • Funktion för att registrera en kompetens för flera anställda samtidigt
 • Översikt av utgångsdatum
 • Alarm med varning när en kompetens är nära att utgå
 • Samtliga anställda får tillgång till att se sina kompetenser och kompetensbevis i SmartDok-appen (version 4.7.4 eller senare).
 • Enkelt att skapa PDF av ett urval av ditt företags kompetenser (t.ex. för användning som bilaga till offert)
kompetensöversikten

Kompetensöversikten är användarvänlig med många smarta funktioner.

Framtida uppdateringar:

 • Kompetensöversikten kommer göras tillgänglig för bas- och projektadministratörer så att de kan se kompetensen hos de anställda de har ansvar för
 • Anställda kommer kunna se sin kompetensöversikt i SmartDok på webben
 • Push-varningar till berörda parter när en kompetens passerar specificerat datum för alarm
 • Möjlighet för anställda att själva lägga in kompetenser och kompetensbevis via appen (med godkännande av ansvarig)

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete