Med kontroll på tidsrapportering, prosjektoppfølging og dokumentasjon har Thor og Bjørnar Workinn AS i Tromsø blitt en maskinentreprenør en ikke kommer utenom.

Erlend Workinn och Kristian Strøm med en av sina nya Volvo maskiner.

Med kontroll på tidrapportering, projektuppföljning och dokumentation har Workinn blivit en maskinentreprenad som är svår att inte lägga märke till

Thor og Bjørnar Workinn AS är Tromsös äldsta maskinentreprenad. Företaget kan se tillbaka på en lång rad spännande projekt som de har utfört för både privata och offentliga uppdragsgivare sedan starten år 1958.

Men trots en imponerande historia, är det framtiden för företaget som ser ljusast ut. Med en imponerande maskinpark, kompetenta medarbetare och inte minst mycket god kontroll på projekten, har Workinn blivit en maskinentreprenad som är svår att inte lägga märke till.

Idag består företaget av 30 anställda, som har kunskap, verktyg och erfarenhet att utföra varje enskilt uppdrag. Maskinparken som Workinn förfogar över, har växt till drygt 30 maskiner.

– Vi jobbar primärt efter anbudsprincipen. Det innebär i de flesta fall att uppdrag utlyses offentligt. Samtidigt påtar vi oss uppdrag för privata aktörer. Uppdrag som vägbyggande, hamnutbyggande, masstransport, specialtransport, VA och tomtarbete är exempel på vad vi arbetar med, säger projektledare Kristian Strøm.

Företaget opererar primärt i det nordnorska länet Troms, men tar också uppdrag utanför länsgränsen.

–De senaste åren har vi primärt hållit oss inom Troms, men historiskt sett har företaget utfört flera stora arbeten i andra delar av Norge. Bolaget har haft uppdrag på Svalbard i förbindelse med flygplatsutvidgning, i Finnmark i förbindelse med hamnutbyggning, flygplatsutbyggning, vägbyggande, och vindkraftverkspark. Vi har också haft uppdrag längre söderut i landet, säger han.

Bland uppdragen bara de senaste tre åren har företaget genomfört flera stora projekt som; fjärrvärmeutbyggnad på Tromsøya, uppförande av hamnpir inklusive övriga hamnutrymmen i Breivika, uppförande av hamnpir på Sommarøy, utfyllning av hamnpir på Skattøya, vägutbyggnad i Grøtsund, utbyggnad av VVA på Reinøya, inklusive hamn, pirer, muddring, fyllningsarbeten, samt grundarbeten vid Pingvinhotellet UNN Tromsö.

Kontroll på projekten

Ovan nämnda projekt är alla betydande sådana, som kräver noga uppföljning och god dokumentation. Workinn har knäckt koden. För att få full kontroll över tidsrapportering, projektuppföljning och dokumentation tog Workinn datainsamlingsapplikationen SmartDok i bruk i slutet av 2011.

– Det har varit till stor hjälp i förbindelse med HMS, dokumentation, och kvalitetssäkring av flera av våra projekt. När man i tillägg har uppdragsgivare specificerade i SmartDok är det möjligt att sända dokumentation fortlöpande i takt med att man utför dokumentationen. Det är verkligen toppen, säger en nöjd projektledare.

– För att få god kontroll över tidrapportering, uppföljning av projekt och god dokumentation var det nästan en nödvändighet att investera i ett sådant system, säger Strøm.

Efter att Workinn tog SmartDok i bruk har vardagen blivit enklare.

– Det har blivit enklare att ha daglig kontroll över vad som händer ute på fälten, slår Strøm fast.

– Användningen av SmartDok har medfört till fortlöpande uppföljning och mer systematisk projektregistrering. Samtidigt har lönekörningen förenklats då attesterade timmar skickas rätt till lönekontoret med ett knapptryck, avslöjar Strøm till slut.

Praktiskt vid nyanställning

En annan fördel med användning av SmartDok som Workinn har upptäckt är att nyanställda känner till lösningen sedan tidigare.

– Vi har mycket nytta av SmartDok i förbindelse med nyanställning av personal. Många har använt systemet sedan tidigare och vet vad det går ut på. Vi sparar tid på utbildning och vi kan i tillägg få en del tips och trix från nyanställda om hur man kan använda sig av systemet än mer effektivt, säger Erlend Workinn.

Se hur SmartDok kan göra ditt vardagliga arbete smartare