Framtidens teknologi kan lika gärna komma från Alta som Silicon Valley

Grundare av SmartDok Bjørn Tore Hagberg drev innovation från Alta. Här håller han upp 10 års utveckling innanför mobiltelefoner. En innovation innanför mobiltelefoni ledde till en ny innovation innanför bygg- og anläggningsbranschen, som han använder sig fullt ut av.

Innovation kan ske där du minst anar det. Viktiga ingredienser är tillgång på bra kunder och kunskap om teknologi

I Israel laddar du ditt batteri på en minut, i Nairobi får du grundskolan i en «box» och i London «mappas» världen på nytt. Innovation känner inga landsgränser.

Pengarna rullar in bland giganterna i Silicon Valley, men idétorkan kan ingen dölja. Apple kopierar sig själva, Facebook kopierar alla andra, Tesla producerar elektriska bilar, som också hade sin storhetstid i slutet av 1800-talet, och Google lever på information från oss och idéer skapade i science fiction-filmer på 1970-talet (förarlösa bilar, VR och AI).  Ja, de tjänar alla pengar så det går trots allt bra ändå, men de ser alla ut att vara tomma på nya idéer.

Var kommer nästa teknologiska revolution äga rum?

Det nästa Silicon Valley finns kanske överallt. Spotify från Stockholm är ett praktexempel på ett företag som förändrat något till det bättre. Med hjälp av smarttelefoner och skybaserad-teknologi utvecklad i Silicon Valley tog svenskarna sättet vi lyssnar på musik på till nya höjder. Ett bevis på att fysisk placering inte betyder så mycket längre, och att revolutionerande lösningar kan uppstå på existerande plattformar, bara ett annat sätt att använda det på.

Av andra stora och spännande projekt ute i världen bör vi nämna israeliska Storedots projekt som kan ladda batterier på en minut, Nairobi-baserade Bridge Internationals «School-in-a-box» som erbjuder grundskola till barn i Afrika och brittiska What3Words nya sätt att «mappa» vår värld på. Alla dessa har gemensamt att de inte har sitt ursprung i Silicon Valley, och att de tillsammans bara utgör en droppe i havet av nya teknologier och innovationer som sker runt om i världen.

Innovation kan ske där du minst anar det

Den nästa stora innovationen kan lika gärna komma från Alta som Silicon Valley.

-Innovation kan ske där du minst anar det. Viktiga ingredienser är tillgång på bra kunder och kunskap om teknologi. Men viktigast av allt, vilja och ett inre driv till att vilja skapa något, säger grundare av SmartDok Bjørn Tore Hagberg.

– Det är inte bara att ha goda idéer, de finns överallt. Bristvaran är kompetensen att kunna omsätta idéer till faktiska ting och genomföra det som krävs, säger grundaren.

Så vad händer i bygg- og anläggningsbranschen?

Bygg- og anläggningsbranschen är inne i en betydande digitaliseringsprocess och nya arbetsformer kommer att göra sig gällande i framtiden. Offentlig sektor köper in för hundratals miljarder årligen, och digitaliseringen kan ytterligare effektivisera denna process. DAK, BIM och 3D/4D modellverktyg är alla högaktuella hjälpmedel för byggbranschen, som alla är med på att revolutionera hur ett projekt utformas och utförs.

Låt oss se på ett konkret exempel; digital datainsamling .

Ny teknologi

Ny teknologi hjälper bygg- og anläggningsbranschen.

Digital datainsamling för bygg- och anläggningsbranschen

En innovation innanför ett fält kan fort bli till en ny innovation innanför ett annat fält, och på så sätt fortskrider det. Ett konkret exempel på en innovation innanför bygg- och anläggningsbranschen är SmartDoks webb-baserade datainsamlingssystem. SmartDok är på ett sätt en produkt av innovation av smarttelefoner och webbteknologi. Ett system som kom på banan redan 2005, långt innan mobiltelefonen blev människans förlängda arm, och långt före begrepp som appar och smarttelefon blev en del av vardagen.

Grundare Bjørn Tore Hagberg berättar här vad hans tanke först var med systemet.

– Idéen med SmartDok var att skapa ett dokumentationssystem  för entreprenörer. Mobiltelefonerna på den tiden hade fått kamera, GPS och inte minst kunde de koppla sig till internet. Jag tänkte då att det med att kunna dokumentera med bilder, samt möjligheten för att GPS-tagga bilden och skicka in den som dokumentation , måste vara ett mycket intressant område för bygg- och anläggningsbranschen, säger han.

Det första Hagberg utvecklade var därmed KMA Checklista-modulen i SmartDok.

– Den första versionen av SmartDok kom ut på en Windowstelefon. Därefter utvecklade vi samma funktionalitet för Ericsson och Nokia. Jag såg var utvecklingen gick, och hade en känsla av att program på smarttelefoner kommer till att bli det nästa stora. Jag pantsatte huset för att satsa på något som kunde gått båda vägar, säger han.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete