Henning Lysgaard och Joakim Hansen

Att göra saker enkelt är en del av kulturen på Bertelsen & Garpestad. Därför passar SmartDoks enkelhet perfekt in.

Användarvänlighet för alla är nyckeln

Vi har besökt Bertelsen och Garpestad som är ett av Norges största byggföretag., och fick höra om deras unika historia och inte minst deras framgång med att använda digitala verktyg i vardagen.

Enkelhet är viktigt för Bertelsen & Garpestad och det var därför viktigt för företaget att hitta ett digitalt dokumentationssystem som speglar detsamma. Valet föll på SmartDok.

– SmartDok passar in i BG:s kultur, där enkelhet är viktigt och att alla förstår det. Här hjälper vi alla till att lösa problem och dra ihop lasset, säger Henning Lysgaard, KMA/QA Manager på B&G.

Henning lyfter också fram vikten av att systemet är användarvänligt för alla.

– Vi upplever SmartDok som ett effektivt system som är användarvänligt från den enskilde användaren till oss, som ska analysera och dra fram trender på systemet, tillägger han.

Joakim Hansen är IT-administratör i företaget och vill lyfta fram följande punkter som är viktiga vid val av dokumentationssystem.

– Enkelhet, tillgängligheten för hela organisationen och för underleverantörerna. Och att det ska vara proaktivt, och i ständig utveckling.

Här markerar SmartDok alla rutor för Joakim.

Ett företag som flyttar berg

Om du inte redan visste så är Bertelsen & Garpestad företaget som fått “trollpikken” ombyggd. Den helt unika klippformationen utanför Egersund som stått där sedan istiden. 2017 hade den blivit vandaliserad och företaget tog initiativ till att få trollstaven uppsatt igen. Detta väckte ett enormt intresse från hela världen.

– Nu kan vi ta en helg och säga att det är på plats! Det är en skön känsla. Vi har lyckats med ett svårt uppdrag som många sagt var omöjligt att genomföra, säger Sverre Garpestad til NRK..

Dessutom ligger företaget bakom bygget av hårnålsvägen mellan Lysebotn och Øygard, en av Norges mest spektakulära vägar.

– B&G:s vision är att vi flyttar berg, säger Henning.

Man kan lugnt säga att Bertelsen & Garpestad bygger Norge.

B&G bedriver entreprenörstjänster inom transport som inkluderar vägar och tunnlar i hela Norge. Utöver kraftverk/vindkraftsparker och markarbeten för iordningställande av bostadsområden och affärsmark.

Joakim Hansen B&G
Joakim Hansen B&G

Har effektiviserat vårt sätt att arbeta med KMA-system

IT-administratören Joakim Hansen menar att användningen av SmartDok har gjort vardagen mer effektiv för alla i företaget.

Joakim Hansen B&G

Har effektiviserat vårt sätt att arbeta med KMA-system

IT-administratören Joakim Hansen menar att användningen av SmartDok har gjort vardagen mer effektiv för alla i företaget.

Ständiga förbättringar är viktigt

När visionen är att flytta berg innebär det också att gränser flyttas, både vad gäller projektstorlek och geografi. Målet för företaget är att bygga en säker och hållbar verksamhet, som tar hänsyn till de krav som samhället ställer både m.t.t. ekonomi/kvalitet och inte minst klimat och hållbarhet.

Ständiga förbättringar är därför oerhört viktigt för Bertelsen & Garpestad. Även här använder företaget ett digitalt system för att underlätta arbetet.

– Vi använder SmartDok för ständiga förbättringar. All dokumentation finns nu inne i systemet, och vår ISO-dokumentation finns där. Så vi kan hela tiden gå in och ut och få ut det bästa av SmartDok, säger Henning Lysgaard.

– Fördelarna med SmartDok är att det är lättillgängligt för hela organisationen. Det är proaktivt och det är lätt att använda till skillnad från andra system. Så vi har god erfarenhet av detta genom vårt systematiska arbete med ständiga förbättringar, tillägger han.

Henning Lysgaard, HSE/QA Manager på B&G.
Henning Lysgaard, HSE/QA Manager på B&G.

Samlas in i ett system

Henning Lysgaard uppskattar att få dokumentationen på ett ställe och integrationsmöjligheter för andra externa system.

Henning Lysgaard, HSE/QA Manager på B&G.

Samlas in i ett system

Henning Lysgaard uppskattar att få dokumentationen på ett ställe och integrationsmöjligheter för andra externa system.

Dokumentöverensstämmelse

– De största utmaningarna i branschen är att vi ska ha ett bra system som dokumenterar efterlevnad. Vi ska kunna bevisa att vi har gjort ett jobb enligt krav och ritningar.

– Samtidigt måste vi ha ett effektivt ledningssystem så att vi kan leverera gedigna projekt, samt fokusera på resurser och ekonomi, tillägger Joakim.

Se hur SmartDok kan göra ditt vardagliga arbete smartare