VD Adam Josefsson

Lär känna Adam Landfors, chef för SmartDok Sverige.

Det råder ingen brist på system för digitalisering – problemet är komplexiteten i dem

Adam Landfors är Sverigechef på Smartdok och har tidigare arbetat inom byggbranschen. Hans erfarenhet är att många företag skulle kunna göra stora besparingar om de använde ett “allt-i-ett”-system.

– För några år sedan började jag jobba med affärsutveckling på ett familjeägt byggföretag. Det var första gången jag kom i kontakt med byggbranschen och framförallt två saker slog mig snabbt. Den första insikten var att det är en oerhört komplicerad procedur att bygga hus i Sverige, berättar Adam.

– Det andra är att de flesta byggföretag saknar effektiva systemstöd som är enkla att förstå och använda. Många använder fortfarande manuella och inte sällan tidskrävande processer.

– Att möta företagare som tidrapporterar i excelark – eller – med papper och penna hör faktiskt fortfarande till vanligheterna. Och att branschen är dokumentdriven, snarare än datadriven bekräftas också enligt den årliga globala undersökningen Digital Change Survey utförd av IFS.

Förstå digitaliseringen

Att byggbranschen behöver digitaliseras har diskuterats i många år, och utmaningarna är många.

Varför behövs egentligen digitaliseringen inom bygg- och anläggningsbranschen?

– Först och främst kan förstås digitaliseringen automatisera och effektivisera diverse arbetsprocesser, som till exempel inköp, kalkyler och fakturering. I byggbranschen finns det också ett stort värde i att samla in värdefull data.

Med hjälp av moderna system blir inte bara datainsamlingen lättare, det blir också betydligt enklare att utvärdera datan så att man vet vad man ska göra med den. Något som inte minst synliggjorts nu när mätvärden inom hållbarhet blivit allt viktigare.

– Det finns initiativ, men det går långsamt och enligt rapporten ‘Digitaliseringssatsningar i den svenska bygg- och installationsbranschen’ saknas ofta strategier för hur man ska jobba med digitalisering, säger Adam.

Det råder ingen brist på system för digitalisering – problemet är komplexiteten i dem. Ny teknik ställer krav på det befintliga IT-landskapet.

Olika utmaningar, samma problematik

– Min erfarenhet är att utmaningarna kopplade till den eftersatta digitaliseringen skiljer sig beroende på hur stora byggbolagen i fråga är, problemen återfinns alltjämt oavsett om vi pratar om enmansbolag eller börsnoterade jättar, berättar Adam.

I mindre bolag finns oftast inte resurser att anställa administrativ personal, det innebär att samma person som är ute på ett projekt efter arbetspasset måste sätta sig vid datorn och sköta bokföring, fakturering och annan administration.

På större bolag finns ofta en administrativ funktion, men där synliggörs å andra sidan avsaknaden av digitala processer ännu tydligare.

– Och det råder ingen brist på system för digitalisering – problemet är komplexiteten i de system som idag används, eller att de verktyg som finns är omoderna och svåra att implementera med nya eller befintliga system.

När företag använder flera system med olika gränssnitt finns en risk att de olika systemen inte pratar med varandra, vilket gör det svårare att navigera bland dem – både för den som rapporterar och för den som ska följa upp.

– Lösningen på utmaningen är att använda ett smart “allt-i-ett-system” som är utvecklat specifikt för bygg- och anläggningsbranschen.

Ny teknik ställer krav på det befintliga IT-landskapet och för att inte digitaliseringsinitiativen ska ses som endast ett nytt i raden av initiativ som inte används eller ger effekt kan ett allt-i-ett-system hjälpa företagare att få bukt med sin administration utan att de behöver sitta i flera system som riskerar att göra processerna ineffektiva.

– Det blir, på sista raden, dessutom mer kostnadseffektivt och kan låta bygg- och anläggningsföretag att fokusera på det de gör allra bäst, säger Adam.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete