Här lägger Firma Ingemar Ström in underlag i SmartDok efter avslutad arbetsdag.

Genom SmartDok ökade Firma Ingemar Ström lönsamheten i företaget

Grävmaskinen blev starten för att satsa fullt ut på entreprenadbranschen.

Redan 1997 startade Ingemar Ström, ägare av Firma Ingemar Ström, sitt företag i Kil. De första åren producerade han ved med en vedmaskin som drevs av en traktor och andra sorters skogsarbeten. Men efter flera års värdefull erfarenhet i branschen med diverse olika projekt tog han det stora steget att investera i en egen grävmaskin, anställa och köra fullt ut på företaget.

Första kontakten med SmartDok

– När vi första gången kom i kontakt med SmartDok var på Entreprenad Live i Göteborg 2021. Vi bokade ett möte och fick en liten genomgång hur det fungerade någon vecka senare, efter det började vi använda oss av SmartDok, säger Kristoffer.

Familjeföretaget som fortsätter växa

I denna artikel har vi chansen att intervjua Kristoffer Ström, son till Ingemar Ström, ägaren av företaget. Kristoffer anställdes 2017 i samband med att den första grävmaskinen köptes in. Efter tre års arbete ihop bestämde de sig för att ta ytterligare steg i företagets utveckling genom att anställa Kristoffers två bröder i företaget. Årens utvidgning av personal resulterar i att de idag har sju anställda i företaget.

Projekten som Kristoffer ägnar mest tid åt är inom asfaltering, som han har drygt 10 års erfarenhet inom. De har också framgångsrikt utfört flera större projekt med husgrunder, dräneringar, avloppsanläggningar och en mängd olika byggprojekt. Samtidigt som de behållit vedförsäljningen och arbetet inom skogen, där allt började.

Utvidgningen av företaget resulterar i att de idag även äger flera olika maskiner utöver den första grävmaskin som köptes in 2017. Deras breda kompetenser och tillgång till maskiner gör att de även ibland blir inhyrda som underentreprenörer till större bolag.

Kristoffer med den nyaste grävmaskinen från 2022 på arbete i Arvika åt NCC.

Kristoffer med den nyaste grävmaskinen från 2022 på arbete i Arvika åt NCC.

Företaget präglas av en stor grad av flexibilitet och är alltid redo att anpassa sig efter kundens behov, förutsatt att de har den rätta kompetensen. Kristoffer betonar deras strävan att kunna leverera expertis och hjälp där det behövs.

“Vi vill erbjuda rätt kompetens och hjälpa till när det behövs!”

Smidig dokumenthantering på projekten

Innan de fick nys om SmartDok förlitade de sig av en mängd analoga system, såsom bygg- och dagrapporter, almanacka och timblock för att tidrapportera.

Med SmartDok har den administrativa delen blivit enklare. Det är mycket lättare att följa upp vad man har gjort och det är mindre chans att man missar något. Det var tidigare en utmaning när det gällde det analoga system, där en enkel papperslapp lätt kan bli bortglömd i ett hörn och därmed resultera i att man missar att fakturera för använda maskiner eller andra viktiga fakturor, förklarar Kristoffer.

– När vi använder olika verktyg är det lätt att snabbt bocka i vilket verktyg man använt och hur länge, så missar man inte att ta betalt för det, säger Kristoffer.

Här sitter Christina som jobbar med det administrativa på kontoret med fakturaunderlag inför fakturering.

Extra-minne med SmartDok

Fördelen som Kristoffer beskriver med SmartDok är att man kommer ihåg vart man har varit när allt sparas och dokumenteras varje dag. Med ett arbete som kräver att han är på flera olika ställen under en och samma dag, är det en lättnad att inte behöva hålla allt i huvudet.

– Man är ju expert på att glömma bort, men med SmartDok blir det lättare, säger Kristoffer.

För Kristoffer och hans team har SmartDok blivit ett system som inte bara hjälper dem att komma ihåg var de har varit, utan det har också ökat lönsamheten i företaget genom digitalisering av dokumentation.

Här lägger William och Ingemar dagvatten och avlopp vid en husgrund.

Hade du rekommenderat SmartDok?

– Ja, det är lätt att arbeta med, har bra funktioner och skönt att få överblick över vad kollegorna håller på med för projekt utan att behöva ringa och fråga, säger Kristoffer.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete