Fra null til 100 millioner i omsetning og en bemanning fra null til 250 på ett år!

Ronny Lilleng och Tobias Appelbom hos CB Partner har inriktat sig mot bygg och anläggning.
Ett klokt val, något som den kraftiga tillväxten visar.

På rekordtid har CB Partner blivit Nord-Norges mest populära bemanningsföretag för bygg- och anläggningsbranschen. Men hur har det gått till?

CB Partner har gått från noll till 100 miljoner i omsättning och från noll till 250 anställda på bara ett år! Ingen tvekan om att behovet för ett bemanningsföretag inriktat mot bygg- och anläggningsbranschen var stort.

Ibland går idéer hem, och så har verkligen fallet varit för Ronny Lilleng och Tobias Appelbom. Med CB Partner har de klarat att bli marknadsledande i Nord-Norge på ett år. Vad är hemligheten?

– Det beror på att alla våra lösningar och system är anpassade för branschen. I tillägg har vi stor kompetens internt, vilket gör att vi enklare kan tillhandahålla god rekrytering åt våra kunder. Dessutom besitter vi den, i byggbranschen, så viktiga flexibiliteten, säger Ronny Lilleng som är projektledare för uthyrning i företaget.

Att specialisera sig mot en bransch var också ett av valen som gjordes.

– Vi hade en önskan om att göra saker lite annorlunda, där vi specialiserade oss mot bygg och anläggning. Det är innanför den branschen vi besitter kompetens. Om någon önskar lagerarbetare eller vårdpersonal skickar vi vidare dem till andra bemanningsföretag.

– Det är teamets förtjänst att det har gått så bra. Alla jobbar i lag mot ett gemensamt mål, tillägger Lilleng.

250 anställda uthyrda till olika bygg- och anläggningsprojekt

Företaget har idag en administration på totalt 16 personer fördelat på avdelningarna i Tromsö, Bodö och polska Stettin, samt hela 250 anställda uthyrda till olika bygg- och anläggningsprojekt.

Vad är nästa steg för CB partner?

– Vi önskar att expandera med fler kontor, där Alta är överst på listan. Vi har i tillägg flera nyetableringar planerade, men väljer att inte avslöja något nu, säger Lilleng.

CB Partner är redan på plats med personal i Alta.

– Vi levererar redan personal i Alta, och ställer mer än gärna upp om det finns fler firmor inom bygg och anläggning i detta område som har behov för ett möte, eller hjälp med smarta bemanningslösningar, tillägger han.

All personal utbildas i SmartDok

Företagen som hyr personal från CB Partner upplever också en annan fördel. Alla anställda är upplärda i SmartDok och därmed vana vid tidrapportering på mobiltelefon i systemet.

Varför föll valet på SmartDok som dokumentationssystem ?

– Systemet används av många av våra kunder, samtidigt som jag hade bra erfarenheter av SmartDok från mitt tidigare jobb som projektledare inom bygg, förklarar Lilleng.

– Vi ger alla våra anställda upplärning i Smartdok innan de skickas ut i arbete. Således kan våra kunder dagligen gå in och kontrollera produktionen.

Fördelarna med ett bra dokumentationssystem

CB Partner upplever många fördelar med att använda SmartDok. Både kunderna och CB Partner kan dra fördel av valet av system.

– Våra kunder upplever att vår personal kan systemet, och det finns således inget behov för upplärning.

– Eftersom alla våra anställda använder SmartDok får de även lön baserat på godkända timmar därifrån. Vi fakturerar efter att timmarna blivit godkända av kunden.

CB Partner

CB Partner på toppen av Nord-Norge. Foto: CB Partner

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete