SmartDok fick besök av Catenda

SmartDok fick besök av Catenda som är en innovativ teknologi-leverantör av BIM genom produkten bimsync

Både SmartDok och Catenda är två norska teknologiföretag med internationella ambitioner som jobbar för att göra byggbranschen mer digital.

Avsikten med mötet i Alta var att bolla idéer sinsemellan, förklarar grundare och tillika vd för  Catenda, Håvard Bell. Med på mötet var även flera av SmartDoks lokala kunder,  Harald Nilsen Entreprenørforretning AS och Ulf Kivijervi AS, samt representanter från Verte Arkitekter AS och det nya spännande klustret Smart Construction Cluster från Alta.

Att det händer mycket i branschen här lokalt är tilldelningen Innovasjon Norge gjorde till Alta-klustret på 900 000 NOK till BIM-satsning i Finnmark ett gott exempel på. Smart Construction Cluster som är representerat hos bland annat Ulf Kivijervi, Anlegg Nord, SmartDok och Alta Kommun är ett klusterinitiativ som har som målsättning att göra bygg- och anläggningsbranschen mer lönsam genom en samlad och helhetlig digitalisering.

Att Catenda ser möjligheter i Alta är ett resultat av att SmartDok och Catenda har funnit varandra genom intresseorganisationen buildingSMART, medan själva nätverkseffekterna förstärks genom att det finns en gemensam digital vision och vilja i Smart Construction Cluster.

Smart Construction Cluster kan möjliggöra samarbete

Håvard berättar att mötet i Alta kan vara början på ett möjligt samarbete mellan Catenda och SmartDok. Medan SmartDok är marknadsledande och experter på utföringsfasen i värdekedjan, är Catenda pionjärer i projekterings- och planeringsfasen. Med bimsync från Catenda är det möjligt att dela och samarbeta om BIM-modeller (BIM collaboration), sakshantering för avvikelser, checklistor och dokument, samt ritningar.

Att tillämpa SmartDok i själva byggfasen kan ge slutanvändaren ett enormt mervärde. Speciellt på detta område, samt varukartotek och eventuella mätningar av data från projektutförandet i förhållande till projekteringen. En digital modell av bygget, eller den digitala tvillingen till projektet, har ett stort värde genom samtliga faser av bygget. Bimsync har byggt grunden till de digitala modellerna likt galgar att hänga

ifrån sig information på. SmartDok kompletterar detta med sitt fokus på information, data som kan göra mycket mer nytta i betydligt fler faser än vad som är fallet i dag. Kombinationen har potential att digitalisera mycket av informationsprocesserna i dagens byggnäring.  

bimsync

Gemensam internationalisering nästa?

Catenda har redan kommit igång med sin internationalisering, och deras produkter har blivit väl mottagna utomlands. SmartDok har också internationella ambitioner och har redan funnits på den svenska marknaden i över 3 år. En förutsättning för internationalisering kan vara ett nätverk som främjar innovation.

Sådana nätverk skapas inte alltid utifrån, men kan bli stimulerade av initiativ från ett kluster eller företag med synergier. Här är tillit och förmågan att skapa relationer en viktig förutsättning, något som både Catenda och SmartDOk ser ut att ha funnit. Grundare och tillika vd för SmartDok, Björn Tore Hagberg, berättar att Catenda har fokus på internationalisering  och är en pådrivare av digitalisering i byggbranschen. Synergien mellan SmartDok och Catenda är påfallande, både med öppna standarder och fokus på att data ska förflyttas mellan olika system, avslutar Hagberg.     

Gemensamma innovationsprojekt med kunder

Catenda är redan igång med med ett stort projekt med Kruse Smith, där idéen är att göra bimsync till en digital VDC– (Virtual Design and Construction) motor, så att byggprojekten reducerar risk och stadigt ökar effektiviteten. Kruse Smith är kanske längst fram inom detta område i Norge idag.

SmartDok på sin sida har levererat lösningar till flera av aktörerna i branschen i många år, bland annat Peab, Skanska och Veidekke. Möjligheterna för att gemensamt implementera innovationsprojekt mellan SmartDok och Catenda skulle onekligen finnas, i och med att bägge systemleverantörerna har erfarenhet och kunskap om att jobba tillsammans med de största firmorna i branschen. Håvard menar att detta med att hela tiden se framåt och vilja skapa något är en viktig faktor, och man ska inte utesluta att embryon till flera nya spännande projekt skapades vid mötet i Alta.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete