smartdok formulärbyggaren

Den nya formulärbyggaren är full av smarta funktioner och möjligheter. Dessa gör processen med att bygga formulärmallar mer användarvänlig och förenklad. Bilden ovan föreställer den nya formulärbyggaren.

Vi har under en längre tid jobbat med en stor uppgradering av HMS/KMA Checklista-modulen i SmartDok. Nu lanseras den!

Nu lanserar vi en stor uppgradering av vår HMS/KMA Checklista-modul

Nu är tiden äntligen inne för att lansera det första steget av uppgraderingen.

Vad är nytt:

 1. Ny formulärbyggare med en rad nya funktioner och möjligheter
 2. Ny och förbättrad översiktssida för formulärmallar
 3. Ny sida för inskickade formulär med förbättrade filtrerings- och sorteringsmöjligheter.

Uppdatera din SmartDok-app

I förbindelse med denna lansering kommer vi även att släppa en uppdatering av SmartDok-appen. Det är viktigt att alla installerar denna för att kunna dra full nytta av de nya funktionerna i HMS/KMA Checklista -modulen. Bland annat kommer det nu gå betydligt snabbare och bli klart enklare att lägga till flera bilder vid insändning av bilder.

Ny formulärbyggare

Den nya formulärbyggaren är full med smarta funktioner och möjligheter. Dessa kommer göra processen med att bygga formulärmallar mer användarvänlig och förenklad, och i tillägg ge en större flexibilitet vid formulärutformningen. Nedan finner du en lista över några av de viktigaste nya funktionerna:

 • Nytt utkastläge med automatiskt sparande av ändringar medan du arbetar. Jobba med din formulärmall helt till den är klar för användning, och publicera den därefter så att den blir tillgänglig för utfyllning av de anställda.
 • Drag n’ drop-funktion för enklare omplacering av formulärelement.
 • Möjlighet för att ändra firmalogo på enskilda formulärmallar
 • Nya formulärelement till användning för byggande av formulärmallar, bl.a. textfält, kryssrutor (radiobuttons), datum/tid-fält, projektlista, maskinlista och signaturfält.
 • Egna informationsfält som kan kopplas till varje enskilt formulärelement. Dessa har även stöd för url-adresser så att de tex. kan länkas samman mot interna instruktionsdokument.
 • Förbättrade tabeller. Nu kan du upprätta tabellelement med upp till 15 kolumner, samtidigt som visningen av dessa på appen har blivit kraftigt förbättrad och platsbesparande.
 • Möjlighet för att skapa formulärmall i liggande format.
 • Definiera obligatoriska fält för utfylling. Vid tillfälle att fältet inte är ifyllt kommer formuläret ej kunna skickas in.
 • Du kan nu välja om e-postkopia till projektledare / uppdragsgivare / maskinansvarig ska vara ikryssat som standardval.
 • Det är möjligt att definiera en permanent e-postkopia till vald adress, så att denna alltid mottager en kopia av inskickat formulär.

Förbättrad översiktssida för formulärmallar

Dagens arkivsida för formulärmallar ersätts nu med en ny översiktssida där du bl.a. får bättre sök-/filtreringsmöjligheter. Här får du full översikt över både publicerade formulärmallar och de som fortsatt ligger som utkast. Revidering av formulär görs enkelt från denna sida, och du får full översikt över tidigare revideringar.

Ny sida för inskickade formulär

Översikten över inskickade formulär på webben är nu förbättrad med större filtreringsmöjligheter. I tillägg till att söka på formulär mot specifika projekt / maskiner, kan du nu i tillägg filtrera på formulärkategori, formulärtyp och insändare.

Vi har också skapat möjligheten för att filtrera på statusarna Behandlat och Flaggat. En praktisk sammanfattning av inskickade formulär kan visas och döljas vid behov. Här ser du en sammanfattning av alla inskickade formulär som motsvarar vald filtrering, presenterad både i form av tabellvisning och som sektordiagram. I huvudvisningen av inskickade formulär är det nu även möjligt att välja önskat urval av formulär, och skriva ut/generera PDF-filer av dessa.

Övriga upplysningar

Lanseringen representerar första steget i processen med att vidareutveckla HMS/KMA Checklista-modulen. Nästa steg i vidareutvecklingen är att utveckla ett standardformulär för rapportering av oönskad händelse, med möjlighet för behandling/stängning av rapporteringar, samt att hämta ut statistik på rapporterade avvikelser.

Vid ytterligare frågor, kontakta SmartDok Servicedesk på e-post support@smartdok.se eller telefon 08-12456940.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete