Du kan nu själv välja innehåll och ordning på fakturaunderlaget

Våra kunder ska använda minimalt med tid på att utarbeta fakturaunderlag. I tillägg ska det vara flexibelt. Med detta menar vi att olika kunder önskar att fakturera olika arbeten, och detta måste kunderna själv kunna definiera.

Arbetet med att skaffa fram underlaget måste vara enkelt, översiktligt och effektivt. Därför lanserar SmartDok nu funktionen Fakturaunderlag.

Har du någon gång varit osäker på om allt är fakturerat? Snickare, maskinförare, projektledare, HMS-ansvariga är några av de som dokumenterar arbetsvardagen i rapporteringssystemet SmartDok via en app på mobiltelefonen. Vad som faktureras kan variera lite beroende på vilka moduler firman har i SmartDok. Det kan exempelvis vara arbetstimmar, varuförbrukning , varuproduktion, maskintimmar , arbetslista och masstransport.

SmartDok har vid utarbetandet av den nya funktionen fokuserat på följande:

  • Översikt – Ger omedelbar översikt över vad som ska faktureras, historik och status på detta
  • Enkelt arbetsflyt – Logiskt arbetsflyt gällande framskaffande, tillpassning och exportering av underlaget
  • Fullständighet – När du jobbar med underlaget över tid ska det vara enkelt att uppdatera det så att du försäkrar dig om att exempelvis tidsregistrering på projektet tas med under arbetets gång
  • Flexibilitet – Enkelt att göra ändringar/justeringar på mängder, priser och rabatter.

Våra kunder ska använda minimalt med tid på att utarbeta fakturaunderlag. I tillägg ska det vara flexibelt. Med detta menar vi att olika kunder önskar att fakturera olika arbeten, och detta måste kunderna själv kunna definiera.

Några fakturerar bara timmar, medan andra fakturerar varor och maskintimmar. Några önskar också att vidarefakturera körda kilometer. I tillägg måste det vara enkelt att göra ändringar/justeringar på mängder, priser och rabatter. Har man exempelvis avtalat fast pris på delar av jobbet kan man enkelt tillpassa underlaget så att det passar med avtalet. Systemet måste också fånga upp alla fakturerbara linjer så att man undgår att mista något på vägen.

Vem får tillgång till det nya fakturaunderlaget?

Alla kunder av SmartDok kommer få tillgång till det nya underlaget, och givetvis är detta en gratis tjänst som kunderna kan använda sig av för att öka vinsterna i sina projekt.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete