Bedriver ni transportverksamhet och önskar ökad kontroll?

Via en användarvänlig app kan du nu få full kontroll på massorna, fiberduken eller liknande.

Här är några tips som hjälper dig att få bättre kontroll, mer lönsamhet och mindre svinn

Tiden för att skriva transportlistor manuellt är sedan länge förbi – med ett digitalt system kommer du att spara både tid och pengar.

För att undgå en av många välkända fallgropar, är det viktigt att få med precis hur många meter med rör, mängd sand eller kvadratmeter med fiberduk som har transporterats. Lite bortfall här, lite svinn där, kan resultera i betydliga mängder förlorat material under ett driftår.

Detta undgås enklast genom att användarna själva registrerar material direkt när det förbrukas, så att fakturan ut mot kund blir mer precis, vilket i längden också ökar lönsamheten.

Med ett helt igenom digitalt system likt SmartDok kan man registrera all förbrukning på projektet, från transport till produktion. Ta kontakt med SmartDok här för mer information om vår smarta app.

Transportfunktionen är ett av våra allra mest populära verktyg i SmartDok-appen, och kunderna uppskattar kontrollen den ger dem.

Vi har nu full kontroll, och vi lägger mycket mindre tid på att dokumentera timlistor, KMA och varutransport. Uppföljning och efterkalkylering har också blivit mycket bättre både för oss och kunden, berättar Sven Andre i Kristoffersen AS.

Transportfunktionen är ett av våra allra mest populära verktyg i SmartDok-appen, och kunderna uppskattar kontrollen den ger dem.

Materialtransport registreras i realtid, och Kristoffersen AS kunder kan vara säkra på att de blir fakturerade korrekt.

Här är våra bästa användartips

Vi har frågat Brede Barosen som jobbar med onboarding på Customer Success-avdelningen hos SmartDok om tips på hur man ska använda ett digitalt verktyg som SmartDok för att optimera verksamheten.

Hur säkerställer man bättre kontroll och mindre svinn?

– I transportfunktionen i appen registrerar man alla typer av materialtransport till och från projektet, det vill säga att du kan registrera varifrån materialet hämtas.

– Vi har också förenklat vardagen för de som transporterar antalet laster och inte har behov för att uppge exakt mängd. Då lägger de upp vilket fordon och släp de har använt, samt vad de har kört och hur många laster. Därefter räknar systemet ut vad summan blir under arbetsdagen (under förutsättning att mängden är inlagd på maskin och släp), berättar han.

Avslutningsvis ett special-tips som kanske inte alla har tänkt på; nämligen att varuförbrukning också kan användas till uthyrning av maskiner. Detta medför att man kan fakturera för varje dygn en maskin har varit uthyrd. Säljer man släplass med jord/massor kan även detta läggas in med styckpris.

Översikt över antalet använda rörmeter kan vara essentiellt för projektets lönsamhet. Larsen Maskin i Hammerfest är noggranna med att registrera samtliga använda meter så att fakturan blir korrekt.

Uppsummering av materialåtgång- och transportmodulen

  • Modulen är användarvänlig, där samtlig materialåtgång kopplas till varje enskilt projekt.
  • Du kan enkelt tillpassa transportlistan efter dina behov. Tillpassning är en av många fördelar med SmartDok kontra andra dokumentationssystem på marknaden.
  • Med SmartDok får du tre möjligheter i ett; förbrukning – produktion – transport
  • Du får tillgång till utförliga och informativa rapporter som bidrar till ett mer korrekt fakturaunderlag.
  • Som användare av SmartDok får du översikt över samtliga varor, där priser kan registreras, som dessutom enkelt kan redigeras.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete