Hållbar byggbransch

Många av de svenska bankerna sätter nu högre och striktare kontroller i alla entreprenörsled

Danske Bank, Nordea, SBAB, SEB, Swedbank och Sparbankerna, inför gemensamma villkor inom ramen för Hållbar byggbransch. Handelsbanken implementerar däremot egna villkor, men också dem inom ramen för Hållbar byggbransch. Dessa villkor börjar gälla från och med den 27 november 2023 med syfte att främja sund konkurrens och motverka problematik inom byggsektorn.

Förhindra felaktig användning av pengar

I samarbete med branschorganisationer inom bygg- och fastighetssektorn har bankerna utvecklat villkoren för att ytterligare standardisera kraven. Målet är att förhindra felaktig användning av pengar avsedda för byggprojekt genom att skärpa kontrollerna i entreprenörsleden.

Initiativet kommer som en reaktion av problem inom byggbranschen, där felaktiga förhållanden påverkar seriösa aktörer, konsumenter och samhället genom snedvriden konkurrens, uteblivna skatteintäkter och bristfälliga arbetsförhållanden. Detta är ett beslut som även byggföretag stödjer i och med att det främjar en sundare konkurrens.

Implementera rutiner kring föranmälan och löpande uppföljning

Branschen förväntas bland annat organisera och utbilda personal för att implementera rutiner kring föranmälan och löpande uppföljning. De förväntas även agera vid avvikelser gällande skattefrågor och andra myndighetskrav samt rapportera in relevant information digitalt. Det ges därtill en implementeringsperiod till den 1 november 2024 för att företag ska hinna införa nödvändiga kontrollsystem.

Vi på SmartDok finns här för dig för att förenkla din dokumentation om projekt, personal och avvikelser som kan uppkomma. Din digitala lösning för att mer enkelt anpassa dig och följa de kontroller från bankinitiativet Hållbar byggbransch.

Läs mer om det nya bankintiativet Hållbar byggbransch och vad som gäller.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete