Tomas Larsson.

Tomas Larsson kallas inte mr. SmartDok utan anledning. Här sitter han med SmartDok och kollar hur det går med projekten i företaget.

När Väg & Byggnadsgrus på Gotland AB lejde in närmare 100 nya arbetare i ett projekt insåg man att det tidigare sättet att hantera administrationen på var ohållbart.

– Någon tipsade oss om SmartDok och vi insåg snabbt att det var magiskt jämfört med det vi höll på med, säger arbetsledaren Tomas Larsson.

Väg & Byggnadsgrus på Gotland AB har funnits sedan 1952 och är ett mark- och anläggningsföretag som idag har ungefär 50 anställda. Tomas Larsson är en av firmans arbetsledare, men jobbar även bland annat som mättekniker.

– Vi gör det mesta inom markarbeten, men vi gör mycket annat också. Dessutom har vi väldigt mycket maskiner – både grävmaskiner, hjullastare och dumprar men även borrmaskiner och lastbilar och så vidare, berättar Tomas.

Administreringen blev en ohållbar situation

Under en lång tid hanterades det administrativa arbetet manuellt, med arbetsordrar som skrevs med papper och penna. Sedan gick man över till att arbeta i excel, med enklare mallar som fylldes i. När de någon gång i mitten på 2010-talet fick uppdrag inom fibergrävning var de tvungen att ta in mycket extra personalstyrka för att mäkta med.

Det var då de insåg att det gamla sättet att hantera administrationen på inte längre fungerade.

– Vi lejde in någonstans mellan 80-100 arbetare och då blev administreringen en ohållbar situation. Någon tipsade oss om SmartDok och vi insåg snabbt att det var magiskt jämfört med det vi höll på med.

Väg & Byggnadsgrus

Väg & Byggnadsgrus på Gotland AB är experter på byggnadskonstruktion, markarbeten, stenarbeten, avloppsanläggningar, vägunderhåll & rivning.

Viktigt att redovisningen blir rätt

I ett företag där det händer mycket och man jobbar med många olika saker är det viktigt att redovisningen blir helt rätt, även när man har mycket att göra och tiden för det administrativa prioriteras ned.

Om man har ett bra redovisningssystem är det lättare att få betalt för allt man gör. Man missar tyvärr ofta mycket pengar om man inte redovisar helt rätt. Där är SmartDok väldigt hjälpsamt, säger Tomas Larsson.

Kallas för “Mr SmartDok”

För Väg & Byggnadsgrus på Gotland AB har det främst varit tidsrapportering, varuproduktion och varuförbrukning som administrerats. I SmartDok kan de enkelt göra ett fakturaunderlag baserat på arbetstimmar, hur mycket material som har använts och vilka maskiner som varit inblandade i projektet. Det förutsätter dock att alla redovisar på rätt sätt, något Tomas upplever kan vara svårt att få till.

– Sedan starten har jag kallats “Mr SmartDok”, för om någon på mitt projekt inte har redovisat i appen så jagar jag dem tills de gör det. Det är bara för att jag tycker att det är ett otroligt hjälpmedel!

Väg & Byggnadsgrus på Gotland AB: Ett väletablerat anläggningsföretag med över 50 års erfarenhet på Gotland. Certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 och medlem i ME (Maskinentreprenörerna).

– Vad är det bästa med SmartDok enligt dig som arbetsledare?

– Jag känner en underbar tillfredsställelse när jag gör ett underlag och det är rätt redovisat – alla uppgifter bara ramlar in i SmartDok. Det går inte ens att jämföra med när det gjordes manuellt, säger Tomas Larsson.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete