Använd minimalt med tid på fakturering

Tom Hugstmyr är ekonomichef hos SmartDok. Han jobbar för att SmartDoks kunder ska kunna hämta fakturaunderlag enkelt, effektivt och översiktligt.

Med SmartDok blir arbetet med att ta fram fakturaunderlaget enkelt och effektivt

Ett korrekt utarbetat fakturaunderlag direkt sparar entreprenörer både tid och pengar.

Då undviks att små missar blir till stora förluster och onödiga diskussioner med kunder och underleverantörer. Arbetet med att skaffa fram underlaget måste vara enkelt, översiktligt och effektivt.

Det är ingen hemlighet att små och medelstora firmor förlorar stora belopp på dåliga faktureringsrutiner och felaktiga fakturaunderlag.

  • Ett vanligt problem är att fakturera för lite, vilket ger utslag direkt på ekonomin
  • Ett annat problem är att fakturera för mycket, som heller inte är bra, då det kan leda till dåligt rykte och ett problematiskt förhållande till dina uppdragsgivare
  • I tillägg är det viktigt att fakturera så tidigt som möjligt då det förbättrar likviditeten betänkligt

Använda minimalt med tid

– Våra kunder ska använda minimalt med tid på att utarbeta fakturaunderlag. I tillägg ska det vara flexibelt. Med detta menar vi att olika kunder önskar att fakturera olika arbeten, och detta måste kunderna själv kunna definiera, säger ekonomichef hos SmartDok, Tom Hugstmyr.

– Några fakturerar bara timmar, medan andra fakturerar varor och maskintimmar. Några önskar också att vidarefakturera körda kilometer. I tillägg måste det vara enkelt att göra ändringar/justeringar på mängder, priser och rabatter.

– Har man exempelvis avtalat fast pris på delar av jobbet kan man enkelt tillpassa underlaget så att det passar med avtalet. Systemet måste också fånga upp alla fakturerbara linjer så att man undgår att mista något på vägen, säger Hugstmyr avslutningsvis, säger Tom.

Enklare och effektivare fakturering

Har du någon gång varit osäker på om allt är fakturerat? Snickare, maskinförare, projektledare, HMS-ansvariga är några av de som dokumenterar arbetsvardagen i rapporteringssystemet SmartDok via en app på mobiltelefonen. Vad som faktureras kan variera lite beroende på vilka moduler firman har i SmartDok. Det kan exempelvis vara arbetstimmar, varuförbrukning , varuproduktion, maskintimmar , arbetslista och masstransport.

SmartDok har fokuserat på följande:

  • Översikt – Ger omedelbar översikt över vad som ska faktureras, historik och status på detta
  • Enkelt arbetsflyt – Logiskt arbetsflyt gällande framskaffande, tillpassning och exportering av underlaget
  • Fullständighet – När du jobbar med underlaget över tid ska det vara enkelt att uppdatera det så att du försäkrar dig om att exempelvis tidsregistrering på projektet tas med under arbetets gång
  • Flexibilitet – Enkelt att göra ändringar/justeringar på mängder, priser och rabatter.

Känner du igen dig? Växer högen med papper i rekordfart? Börja använda SmartDok för att ta tillbaka kontrollen.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete