Användare kan nu enkelt hitta relevanta procedurer för jobbet som ska utföras.

Att ha rutinerna lättillgängliga via mobil gör din arbetsplats säkrare. 

En KMA-handbok för mobil och PC

KMA-handbok i appen: användarvänlig, lätt att komma igång med och stor hjälp för det viktiga KMA-arbetet.

På samma sätt som iPhone en gång i tiden satte standarden för smartphones, vill vi sätta standarden för hur en KMA-handbok kommer att fungera för byggbranschen.

Lätt att installera, lätt att använda och tillgänglighet är nyckelorden.

Som alltid är användarvänligheten högsta prio och KMA-handboken är inget undantag. Lösningen är tillgänglig både på PC, via mobil och surfplatta.

En KMA-handbok för mobil och PC

KMA-handboken ska vara användarvänlig och lättillgänglig för alla i verksamheten, säger Adam Josefsson, operativ chef på SmartDok AB.

En KMA-handbok i enlighet med KMA-föreskrifter och ISO

En aktivt använd KMA-handbok kan vara till stor hjälp för det viktiga KMA-arbetet i ditt företag.

– Den svenska KMA-handboken har utvecklats i samarbete med Certway -den erfarna KMA-konsultfirman- för att säkra att vår handbok inte bara håller hög kvalité i funktion och form, utan att innehållet är uppdaterat och relevant för den svenska byggbranschen, säger Adam Josefsson, operativ chef på SmartDok AB.

– KMA-handboken ska vara användarvänlig och lättillgänglig för alla i verksamheten, oavsett om du arbetar på ett kontor, på en byggarbetsplats eller långt uppe i bergen.

– Den ska också innehålla information som kommer att vara användbar i den praktiska vardagen, och denna information bör också enkelt uppdateras vid behov, fortsätter Adam Josefsson.

SmartDoks KMA-handbok innehåller alla delar ovan och uppfyller kraven i svensk miljö- och arbetsmiljölagstiftning.

Arbetsgivaren måste bedriva ett kontinuerligt och systematiskt arbete för att säkerställa hälsa, säkerhet och miljö i sin verksamhet och målet har varit att skapa en produkt som hjälper våra nya och befintliga kunder med detta.

Har du också KMA-handboken i pärmformatet?

Har du också KMA-handboken i pärmformatet som Ove? Då är det dags att testa SmartDoks KMA-handbok på mobil och PC.

Lätt att komma igång med KMA

KMA är ett brett och stort ämnesområde och för många kan detta uppfattas som överväldigande och förvirrande. Inte minst när man också har ISO att förhålla sig till. Med vår lösning kommer du snabbt igång via färdiga mallar och text.

-Vi kan trösta dem som är oroliga med att vår KMA-handbok innehåller förslag på text som du kan välja att behålla som de är, redigera och anpassa den till ditt företag eller ersätta hela texten och ersätta den med din egen text.

– Vi tror att alla som väljer vår KMA-lösning sparar mycket tid och mycket arbete!

Ett exempel är “KMA-målet” . Vad betyder detta och hur dokumenterar man det?

– Vi hjälper till med exempeltext som också innehåller några bra förslag på KMA-mål. Administratören av SmartDok hos kunden har då möjlighet att behålla existerande exempeltext eller redigera och anpassa denna, till precis så som ditt företag vill ha sina KMA-mål.

-Dessutom finns en hjälptext som hjälper administratören att förstå vad ämnet handlar om, där finns också en hänvisning till relevant juridisk text och tips om vad ISO standarderna kräver. Och en liten checklista över vad man ska göra. Bra och viktig hjälp! Säger Adam Josefsson.

En KMA-handbok för mobil och PC

Ove har inte lyckats lägga av med chokladbollar, VHS och disketter, men KMA på pärm har han slutat med. Nu gäller endast appen för Ove.

Exempel på användningsområden

Med vår nya KMA-handbok och andra lösning i systemet, har du många bra och användbara lösningar och funktioner som hjälper företag med det viktiga KMA-arbetet och mot en ISO-certifiering om så önskas. Kvalitet (ISO 9001), Miljö (ISO 14001) och Arbetsmiljö (ISO 45001).

Några exempel:

  • KMA-policy, KMA-mål och handlingsplan
  • Organisationsschema med KMA ansvar och roller
  • Skyddsombud
  • Riskbedömning
  • Rapportering av avvikelser
  • Inställning för Arbetsmiljöplan
  • KMA självdeklaration
  • Lagar och förordningar
  • Rutiner och instruktioner
  • Intern kontroll, årlig revision
Äntligen en KMA-handbok som är enkel att använda

SmartDok förenklar din vardag och ger dig ökad lönsamhet

SmartDok har också tidsregistrering, varu- och transportmodul, Personalliggare, verktygsöversikt, resursplanerare, order, maskinöversikt, arbetslista för snöröjning, m.m. Vi erbjuder dessutom integration med alla stora svenska lönesystem och integration till Visma eEkonomi och Fortnox.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete