Ingmar har tappat kontrollen och stressnivån är maxad. Nu är det dags att agera!

Stressar du lika mycket? Har du tappat kontrollen och behöver hjälp med att få projektet i hamn?

Många projektledare och arbetsledare lever under ständig press att hålla koll på alla delar av projektet. Stress kan leda till dåliga beslut som i sin tur kan påverka leveransen, ekonomin i projektet och inte minst hälsan för dig och medarbetarna.

Det du behöver är ett system som gör jobbet lättare för dig och som kan ta pulsen på projektet.

Vad är lösningen?

Vi på SmartDok har lösningen för dig som vill arbeta mer effektivt som chef. I vårt system har du full överblick över timmar och maskiner som används i projektet. SmartDok förenklar även löne- och faktureringsarbetet så att dina anställda får rätt lön. Ett korrekt fakturaunderlag kommer också att minska antalet klagomål och merarbete.

SmartDok är ett allt i en app-system, där du får tidsregistrering, KMA-system, maskinöversikt, produktöversikt, dokumentcenter, kompetensöversikt, resursplanerare med mera.

Läs mer om SmartDok och be om en demo på systemet här!

Se hur SmartDok kan göra ditt vardagliga arbete smartare